Norske atominvesteringer

NEI TIL ATOMVÅPEN

(NTA) er gjort kjent med at petroleumsfondets investeringer i våpenproduserende firma nesten er fordoblet i 2003, fra 1,2 milliarder i 2002 til 2,2 milliarder i fjor.

Blant disse firmaene hører to firmaer som er involvert i produksjon av atomvåpen i USA, Lockheed Martin og Honeywell. Økningen i fondets investeringer til disse selskapene er på henholdsvis 45 og 55 prosent.

NTA finner det etisk uforsvarlig at Norge skal tjene på at spenningen i verden øker. Atomtrusselen er minst like stor i dag som under den kalde krigen.

Spesielt etter at USA vedtok å starte produksjon av såkalte «mininukes», små atomvåpen som er beregnet for bruk. Dermed går man vekk fra avskrekkings-strategien ved atomvåpen, noe som høyst sannsynlig vil starte et nytt våpenkappløp og skape større usikkerhet i verden.

NTA vil på det sterkeste oppfordre Regjeringen til å innføre etiske retningslinjer for Petroleumsfondet, slik at «det norske folks sparepenger» ikke blir brukt til å støtte krigsprofitører, som tjener på de tragiske konfliktene rundt omkring i verden.

Uten slike retningslinjer, vil det indirekte si at den norske stat er med på å spekulere/profitere på andre folks lidelser; jo flere konflikter, jo mer lønnsomt vil det være å investere i våpenproduksjon.

NTA er overbevist om at flertallet av den norske befolkning ønsker etiske retningslinjer og at det ikke bare er profitten som skal styre statens investeringer.