Norske Kongo-farere i Leopolds tjeneste

200-300 norske sjøfolk, offiserer, jurister og leger tjenestegjorde under kong Leopolds terrorvelde i Kongo.

I boka «Kongelig slaveleir», som nå lanseres, har Syphilia Morgenstierne samlet opplysninger om de norske Kongo-farerne. De mest kjente er lege Inge Heiberg, forfatter Fredrik Parelius og sekondløytnant Albert Joleik.

Den mest prominente er Inge Heiberg, bror av den radikale dikteren Gunnar Heiberg. Han var spesialist i tropesykdommer og arbeidet i leiehæren Force Publique. Seinere var han medisinaldirektør i Kongo.

Fredrik Parelius, kjent litterat i det intellektuelle Kristiania, var dommer i Kongo i tre år.

Albert Joleik fra Florø utforsket mange av livets områder. I Kongo var han «fut, forlikskommissær, sjukehjelpar, lagerchef, agronom og landeleitar». Joleik fikk barn med en «negerprinsesse», og sønnen Olav vokste opp i Florø, der han døde 92 år gammel i 1999. Så nær blir den fjerne historien om Kongo. Spørsmålet er hva de visste og hva de skjulte. Syphilia Morgenstierne, som har studert materialet inngående, er ikke i tvil: Nordmennene var ikke annerledes enn andre europeere i Kongo. De kjente sannheten, og tiet.