Norske muslimer stemmer rødt

I EN UNDERSØKELSE som TNS Gallup har utført for TV2 kommer det frem at 83 prosent av norske muslimer stemte på SV eller Arbeiderpartiet. Tallene er interessante, men ikke særlig sensasjonelle. Vi som har vært med i politikken i en stund, drevet valgkamp blant muslimer og har bred kontaktfalte i miljøene har lenge visst at muslimer stemmer på venstresiden. Tallene er kun en bekreftelse på dette.Hvorfor stemmer muslimer rødt?Muslimer er religiøst sett forpliktet til å bestrebe seg på å opprette en stat og et samfunn som bygger på følgende prinsipper:  Felleskap Gi etter evne -     få etter behov Rettferdighet Likhet for loven

ALTSÅ velferdsstaten. De har nå plutselig kommet til et land som faktisk er bygd på disse prinsippene. Venstresiden, med Arbeiderpartiet i spissen i forrige århundre, stod i spissen for å opprette en stat som fremmet fellesskapet. Minst mulig forskjell mellom mennesker, som venstresiden har kjempet for i alle år, er et av de viktigste prinsippene for muslimer. Muslimer er forpliktet til å opprette et samfunn hvor makthavere og vanlig borgere har de samme rettighetene og pliktene. Hvor avstand mellom de som styrer og de som blir styrt er minst mulig. Når muslimer ser at en statsminister står i pølsekøen rett bak en drosjesjåfør, ser de en drøm som har gått i oppfyllelse.Rettferdighet er et viktig prinsipp både for muslimer og for venstresiden. Rettferdig fordeling av ressursene er et av de grunnprinsippene i islam. De som skaper verdier skal ha sin rettferdige del av verdiskapningen og ikke slik som hardcore kapitalister ønsker, hvor kapitalen tar med seg hele gevinsten.

MUSLIMER ER forpliktet til et samfunn hvor de sterke skal stille opp for de svake. Mennesker skal trekkes ut fra fattigdom og inn i fellesskapet. Det skal opprettes mekanismer og systemer som sørger for at alle får like muligheter til å realisere sine ressurser. Det mest treffende for å oppnå et slikt samfunn er å sørge for at fellesskolen består og blir styrket. At utdannelsen fortsatt er gratis. At barn har mulighet til å ta utdannelse og skape en fremtid uavhengig av foreldrenes lommebok. Muslimer setter meget stor pris på at venstresiden gjennom årene har stått for internasjonal solidaritet. Et Sør-Afrika fritt for apartheid, et Palestina hvor palestinske mødre og barn blir kvitt sine undertrykkere, rettferdig fordeling mellom nord og sør er noe muslimer brenner for. Her har de felles kamp med venstresiden. Venstresidens kamp mot USAs hegemoni og lovløs og urettferdig innblanding i mange muslimske land er noe muslimer setter stor pris på. Men regjeringen må ikke ta muslimske velgere for gitt. Den må satse på fattigdomsbekjempelse, bedre og gratis skole, styrket offentlig eierskap og bedre offentlige tjenester.