Norske stemmer teller mest i «Idol»

For en gangs skyld er det du mener viktigere enn hva George W. Bush mener. Norske stemmer teller mer enn amerikanske i «World Idol».

Forklaringen er enkel: Hvert land skal dele ut like mange poeng, uavhengig av hvor mange stemmer dommen er basert på.

Dermed har en stemmegiver i et lite land med liten befolkning, der det skal mindre til for å påvirke resultatet, mer å si enn en stemmegiver i et stort og befolkningsrikt land, selvfølgelig avhengig av hvor mange som velger å stemme i hvert land. I 2002 stemte 100 millioner amerikanere på sitt idol.

Målt i folketall er Norge det minste landet som er med i «World Idol».