Noveller her og nå

HVIS DEN STORE

romanen er litteraturens Rolls-Royce eller limousin, er novellen sportsbilen, kabrioleten; den elegante og raske modellen. Novellen er en form for «sudden fiction», øyeblikkets eksplosive fortellerkunst. Det betyr ikke at den er lettvektig eller overflatisk, snarere tvert imot. Av novellen kreves presisjon fra første til siste setning. Alt overflødig må skaves vekk med den hardeste av skrivehender. Hvert ord skal tjene helheten.

DEN SOM SKRIVER

noveller, har litteraturhistoriens ubarmhjertige lys rettet skarpt mot sitt blikk. De store russerne, med Nikolaj Gogol i spissen. Britene: Joseph Conrad, D.H. Lawrence, Somerset Maugham. De amerikanske fornyerne: Ernest Hemingway, William Faulkner, Flannery O'Connor, Raymond Carver. Og mellom- og søreuropeerne: Franz Kafka! Thomas Mann! Italo Svevo! Bruno Schultz! Er det mulig å skrive noveller etter folk som dette?

I HØYESTE GRAD.

Og man behøver strengt tatt ikke se utover landets grenser for å finne mesterlige noveller. Vi har våre egne: Tryggve Andersen, Hans E. Kinck, Cora Sandel, Arthur Omre, Tarjei Vesaas og Johan Borgen. Eller Kjell Askildsen, Øystein Lønn, Bjørg Vik og Hans Herbjørnsrud. I skyggen av «Elling», «Seierherrene» og «Halvbroren» har Ingvar Ambjørnsen, Roy Jacobsen og Lars Saabye Christensen et betydelig novelleforfatterskap bak seg. Eller kvinnelige diktere som Rønnaug Kleiva og Laila Stien.

NAVNENE ER MANGE

og solide. Likevel kommer novellen stadig i skyggen av sin storebror romanen. Dette har Gyldendal-redaktør Lars Mæhle åpenbart bestemt seg for å gjøre noe med. I disse dager utgir han pocketboka «Utskrift - nye norske noveller», tungvektig litteratur til en nærmest latterlig lav kilopris. I alt 51 tungvektige fortellinger for 49 kroner. I tillegg redegjør redaktøren både for novellekunstens mysterier og sine utvalgskriterier i et forord i form av et autointervju; en inkvisitorisk samtale med seg selv. Med ett unntak, Annette Mattsson (født 1959), er samtlige forfattere født etter 1960. Kjente og ukjente. Innpå en tredjedel av forfatterne er kvinner. Dette er altså et hogg inn i samtida, flunkende nye ord og tolkninger.

MANGFOLD OG VARIASJON

er stikkordene. Ta dem vel imot. Bedre bok kan du knapt legge på nattbordet. 51 kvelder på første klasse i ordenes vidunderlige verden.