NRK beklager dyremishandling

Rett etter 2. juledags døvegudstjeneste viste NRK1 et dokumentarprogram fra Sibir som fikk folk til å sette kirkekaffen i halsen. Russiske samer gikk løs på reinsdyr med trestokker.

- Vi beklager sterkt at programmet ble sendt, sier Else Marie Scharff i NRKs programsekretariat. Programsekretariatet, som er ansvarlig for sendeskjema i NRK, visste ikke at innholdet i programmet var såpass sterkt.

Programmet viste blant annet russiske samers metoder for å slakte reinsdyr. Fem- seks dyr ble sluppet inn i et rom, der de løp i ring, mens rein etter rein gikk i bakken, eller sjanglet ustøtt rundt, etter å ha blitt slått i hodet med en kraftig trestokk. En ganske inhuman avlivingsmetode.

Sendetida, like etter gudstjenesten 2. juledag, var midt i familietid. Det ble ikke varslet om at programmet inneholdt sterke scener før det gikk på lufta.

- Hadde vi kjent til denne scenen, ville programmet aldri vært sendt, sier Scharff.

Programmet sto ikke oppført i sendeskjema, men ble satt inn i all hast fordi døvegudstjenesten ble ti minutter kortere enn annonsert.

- Vi hadde et sterkt tidspress og måtte finne et program til å fylle de ti minuttene med i all hast. Vi beklager veldig. Dette var uheldig, sier Scharff, som har vært i kontakt med de ansvarlige i avdelingen for innkjøp av dokumentarer.

RÅ SLAKTING Bestialsk slakting av reinsdyr ble vist i NRK 1 om formiddagen 2. juledag.Dyra ble drept med stokkeslag mot hodet. Noen ganger måtte det flere slag til før de segnet om.