BETALER TO GANGER: Når lisensbetalere også må betale via øyeeplene gjennom å eksponeres for reklame på NRKs nettsider, truer det lisensens legitimitet, og dermed hele allmennkringkastermodellen. NRK bør bli reklamefritt, mener Dagbladets kommentator. Foto: SCANPIX
BETALER TO GANGER: Når lisensbetalere også må betale via øyeeplene gjennom å eksponeres for reklame på NRKs nettsider, truer det lisensens legitimitet, og dermed hele allmennkringkastermodellen. NRK bør bli reklamefritt, mener Dagbladets kommentator. Foto: SCANPIXVis mer

NRK bør bli reklamefritt på nett

Truer lisensen og svekker mediemangfoldet. Jan Omdahl kommenterer.

||| Noen mediepolitiske veivalg er mer uheldige enn andre. Stortinget åpnet for delvis reklamefinansiering av NRKs nettvirksomhet for å gjøre nettsatsingen mer slagkraftig, men nettreklamen på nrk.no skaper langt flere problemer enn den løser.

N
å vil mediepolitisk talsmann Olemic Thommessen i Høyre ha slutt på NRKs reklameinntekter på nett. Dermed er det ny fart i en viktig prinsippdebatt om NRKs troverdighet, lisensfinansieringens framtid og en helt meningsløs konkurranseskjevhet i reklamemarkedet på nett.

NRKs egentlige gullrekke er kvalitet, bredde og reklamefrihet. Den har sørget for at mange av oss betaler lisensen uten å blunke. Når vi også må betale via øyeeplene gjennom å eksponeres for reklame på NRKs nettsider, føler vi oss lurt.

Som Dagbladet.no har påpekt ved flere anledninger tidligere, vil dette på sikt svekke lisensens legitimitet, og dermed hele grunnlaget for at vi har en riksdekkende, ikke-kommersiell kvalitetskringkaster i Norge. Slik blir reklamen også et velkomment argument for lisensmotstanderne i Stortinget.

REKLAMEFINANSIERINGEN er etter alle solemerker en drivkraft i en kommersialisering av nrk.nos profil. Nettreklamens logikk er nå engang slik at den presser fram økt fokus på innhold som gir mange klikk. Er det slik vi vil ha allmennkringkasteren NRK?

Like problematisk er det at nettreklamen truer mediemangfoldet. NRK spiser av det totale markedet for nettreklame i Norge, noe som bidrar til å svekke økonomien til hardt pressede, reklamefinansierte konkurrenter — nei da, Dagbladet er selvsagt ikke er helt upartisk på dette punktet.


NRK-REKLAMEN
har også et klart element av kryssubsidiering. Den selges på nettsider som oppnår mye av sin konkurransekraft gjennom å vise lisensfinansiert innhold, og som daglig markedsføres på TV og radio i beste, lisensfinansierte sendetid.

I dag er NRKs reklameinntekter relativt beskjedne, men det vil forandre seg i takt med NRKs raske vekst på nett. Mye av veksten kommer på reklamefritt innhold, som værtjenesten Yr og barnekanalen NRK Super, men NRK er likevel i ferd med å bli en aktør å regne med i reklamemarkedet. Selv NRKs styreleder Hallvard Bakke innrømmer at situasjonen er problematisk:

- Det er klart en slik debatt er ikke heldig for NRK, vi er i prinsippet en reklamefri kanal, sier Bakke til Journalisten.no.

Kulturminister Anniken Huitfeldt er NRKs generalforsamling. Hun sier hun overlater saken til NRK-styret, og Hallvard Bakke varsler en samlet gjennomgang av NRKs kommersielle virksomhet på styremøtet i mars.

I KRINGKASTINGSMELDINGEN fra 2007 fastslår regjeringen viktigheten av at det «også på nett finnes aktører som baserer sin virksomhet på de klassiske allmennkringkasteridealene». Vi trenger et reklamefritt kvalitetslokomotiv på nett. De reklamefinansierte konkurrentene og mediemangfoldet trenger like konkurransevilkår.

Burde ikke konklusjonen være åpenbar?

Les også Elin Ørjasæter i E24, som kaller NRK.no en grådig gjøkunge som truer med å velte de andre nettavisene ut av redet.

Følg meg på Twitter: Twitter.com/janomdahl