NRK etterlyser værdamer

NRK ønsker seg kvinnelige meteorologer, men må resignert innse at «værdamer - det er TV2 det». Nå ber NRK jentene om å melde seg til tjeneste. De finnes, men de vil ikke på skjermen.

Jenter mot normalt

... og Siri vil ha flere jenter

I snart førti år har menn meldt været i NRKTV. I dag er 25 av Norges 100 meteorologer kvinner. Men av praktiske grunner hentes værmelderne i NRK fra Meteorologisk institutt (MI) på Blindern, og der er det få jenter. Bare 2 av 20 meteorologer er kvinner, resten holder til andre steder i landet. Både de kvinnelige og mannlige meteorologene Dagbladet har snakket med vegrer seg for å komme med bastante forklaringer på dette fenomenet.

Vil ha jenter

- Vi ønsker oss kvinnelige meteorologer, og det har vi varslet Meteorologisk institutt (MI) om ved flere anledninger, sier sjefproducer Boye Baggethun i Dagsrevyen.

Men direktør Arne Grammeltvedt i MI kaster ballen tilbake.

- Det er NRK som ansetter værmelderne sine, så de må selv kunne begrunne hvorfor det ikke er noen jenter som melder været på TV, sier han.

- Men tilfanget av jenter har vært begrenset, og dessuten kreves det mer erfaring for å jobbe på Blindern enn i Tromsø eller Bergen, fortsetter han.

God ekstrainntekt

- Hvis en kvinne har de nødvendige egenskaper for å varsle været på fjernsynet skulle man tro at det ville være en fordel med en kvinnelig meteorolog, sier Vidar Theisen, som går av med pensjon 1. juni.

For tida er det seks menn som deler på å melde været i NRKTV: Vidar Theisen, Kristen Gislefoss, Arild Mentzoni, Jan Erik Johnsen, Jarl Andersen og Håkon Melhus. De er på skjermen fem ganger i måneden hver, og for det betaler NRK dem en årslønn på over 70000 kroner. En statsmeteorolog har 213000 i begynnerlønn og en topplønn på 283000 kroner. Flere av meteorologene Dagbladet har snakket med mener at det er for lite. Inntektene fra bijobben i NRK kommer derfor godt med.

- Theisen blir erstattet av Siv Dearsley fra Værvarslinga i Tromsø, men om hun også overtar jobben i NRK er ikke bestemt, sier Arne Grammeltvedt.

Siv Dearsley ønsker ikke å kommentere om hun blir den første kvinnelige meteorologen på NRK.

Ble spurt

- Jeg er blitt spurt, og tror det ville vært en faglig utfordring. Men det ville nok også blitt en belastning. Været er religion for nordmenn, vet du, sier hun og sikter til at oppunder én million nordmenn ser værmeldinga etter Dagsrevyen.

Den første jenta på skjermen i værmeldinga i NRK vil skille seg ut fra de middelaldrende mennene som hittil har hatt monopol på denne jobben, og må belage seg på stor oppmerksomhet rundt sin person.

Har dere vurdert å benytte værvarslere uten meteorologisk embetseksamen for å få jentene på skjermen, Boye Baggethun?

- Det er en diskusjon som pågår kontinuerlig her i NRK. Men foreløpig har vi vurdert det som viktigst at værmelderne er fagpersoner.

VIL IKKE PÅ TV: I Værvarslinga på Vestlandet jobber det sju jenter med hovedfag i meteorologi, men de ønsker ikke å være på skjermen.