NRK-lisensen blir 133 kroner dyrere

Bjerkaas ville ha mer.

(Dagbladet.no): I Statsbudsjettet for 2009 foreslås det å øke lisensen med 133 kroner eller om lag seks prosent. Dette for å sikre et best mulig allmennkringkastingstilbud i radio og fjernsyn.

Departementet foreslår å øke avgiften med kr 124 til kr 2 162 ekskl. mva. Dette utgjør en reell økning på 133 kroner, totalt kr 2 335 inkl. mva.

I forslaget begrunnes dette med at «NRK er vår viktigste allmennkringkaster, og må derfor sikres stabile og forutsigbare rammevilkår».

Kringkastingssjef Hans Tore Bjerkaas er likevel ikke helt fornøyd.

- Vi hadde bedt om 164 kroner i økning. Dette innebærer at vi får en utfordrende situasjon, sier Bjerkaas til Dagbladet.no.

Den foreslåtte økningen av kringkastingsavgiften skal dels kompensere for NRKs forventede pris- og lønnsvekst i 2009, og dels for en økning av pensjonsforpliktelsene som følge av overgang til ny regnskapsstandard.

Fjorårets omlegging av regnskapet medfører nemlig en årlig økning av pensjonsforpliktelsene på 70-80 mill. kroner sammenliknet med tidligere standard. Dette begrunner 44 kroner av lisensøkningen, mens de resterende 80 kronene skal kompensere for forventet lønns- og prisvekst.

- Vi hadde bedt om 120 kroner i tillegg til de 44 kronene som skulle dekke pensjonsforpliktelsene, men fikk bare 80 kroner. Vi er nå nødt til å gjennomføre kostnadsdempende tiltak, blant annet i forhold til bemanningsjustering, sier Bjerkaas.

KRINGKASTINGSSJEFEN: Hans-Tore Bjerkaas i NRK. Foto: SCANPIX
KRINGKASTINGSSJEFEN: Hans-Tore Bjerkaas i NRK. Foto: SCANPIX Vis mer

I fjor økte NRK-lisensen med 85 kroner.

NRK-lisensen blir 133 kroner dyrere