NRK-lisensen fjernes?

«Nå kan vi bli kvitt den mest irriterende avgiften i Norge. Jeg betaler mer skatt for å dekke denne statlige utgiftsposten. Da vil alle betale litt for dette felles godet, og ikke bare Pappa i familien, eller de som er ærlige nok til å melde seg som lisensbetalere. Da blir det mindre å betale pr. person, og denne klappjakten på studenter med tv på hybelen kan endelig opphøre.

Rune

«Økt skatt vil bety økt lisens i forhold til i dag. Siden alle i husstanden skattlegges betyr det at her i huset blir lisens-skatten 3 ganger mer enn i dag.

Tommy«I motsetning til årsavgiften på biler går i det minste NRK-lisensen til det den faktisk skal. Man får noe igjen for den.

Tom«Sammenliknet med de andre kanalene ser jo storparten av befolkningen ikke mye på NRK. Lisensen skulle ha vært avskaffet for lenge siden. At folk blir irriterte for å bli fakturert for en statskanal som de ikke ser på er helt forståelig.

B«Jeg er ubetinget for at systemet med tv-lisens fortsetter som nå. Å finansiere NRK over statsbudsjettet vil være en ren katastrofe, fordi NRK kan komme til å bli mindre kritiske mot regjerende partier. I tillegg blir NRK en salderingspost når politikere har lovet vei, sykehus, barnehage og boller og brus til alle.

Skrible«Jeg er kategorisk mot lisens av en og bare en grunn. Jeg ser ikke på NRK.

Frode