NRK må kutte millioner

Når styret i NRK møtes i dag, ligger det et forslag til kutting av 115 millioner på bordet fra NRK-ledelsen.

I dag samles NRK-styret til årets siste styremøte, og fristen for å banke igjennom et budsjett for 2001 går ut i dag. Siden det forrige styremøtet har ledelsen i NRK jobbet på spreng for å finne ut hvor de kan bruke sparekniven for å få ned kostnadene.

De har kommet fram til at 115 millioner må kuttes vekk.

Uten lisensøkning og nedbemanning ville underskuddet for neste år ha vært 300 millioner kroner.

Nye kostnader

Dagbladet vet at følgende regnestykke for 2001 ligger på styrebordet i dag:

Samlet sett blir det ut ifra disse tallene nødvendig å kutte 115 millioner kroner i budsjettet for 2001. De nye kostnadene på 187 millioner i 2001 skyldes blant annet følgende forhold: 2001 blir første hele driftsår i NRK Futurum, og blir ca. 17 millioner høyere, økt moms beløper seg til 10- 15 millioner, nye musikkavgifter på utenlandsk musikk er beregnet til ca. 28 millioner, tariffoppgjøret er beregnet til 60 mill., økte strømavgifter til fem mill., endringer i infrastruktur (IT etc.) øker med 20 mill., og NRK-ledelsen regner med en generell prisstigning på minst 15 millioner kroner.

Kraftig nyhetskutt

Det er nyhetsdivisjonen (NYDI) og ressursavdelingen (NRK Ressurs) som må ta det meste av kuttene. Også program Oslo må ta en del. Det er disse enhetene som har brukt mest penger i år 2000. NYDI ligger an til et overforbruk på 70 mill. i 2000. I budsjettet for 2001 må NYDI klare seg med 803 millioner kroner, eller 65 millioner kroner mindre enn i 2000.NRK Ressurser brukte 30 millioner mer enn de skulle i 2000, og må klare seg med 622 millioner, eller 18 millioner mindre neste år. Dette blir etter det Dagbladet kjenner til karakterisert som store kutt internt i NRK-ledelsen. Program Oslo brukte 19 mill. mer enn budsjettert i 2000, og får 14 millioner mindre å rutte med.

Utsetter ny sjef?

Det knytter seg også spenning til hva styreleder Torger Reve gjør i spørsmålet om ansettelse av ny NRK-sjef etter Einar Førde. Bokklubbsjef Kristenn Einarsson takket i november nei til jobben, og NRK-styret sliter med å finne en egnet kandidat. Dagbladet kjenner til at flere styremedlemmer for rundt fjorten dager siden møtte en potensiell kandidat, men at vedkommende ikke ble vurdert som en reell kandidat til jobben.

Torger Reve har flere ganger den siste tida sagt at det nå kan se ut som om ansettelsen av en ny NRK-sjef kan drøye til etter nyttår. Hvis da ikke Reve, som er professor i strategi og ledelse, har en overraskelse på lur under dagens styremøte.

MINDRE I LOMMEBOKA: I kveld er det skjebnemøte for NRK-styret. NRK-sjef Einar Førde og styreleder Torgeir Reve må belage seg på mindre å rutte med neste år.