NRK og kultursatsingen

Nyheten om at NRKs kulturavdeling skal redusere bemanningen med 10 årsverk har utløst reaksjoner både internt og eksternt. Det snakkes om «rasering» av kulturens plass i NRK, at NRK svikter sin rolle som kulturformidler og om en generell nedprioritering av kulturen. Reaksjonene bygger i stor grad på en noe manglende forståelse for NRKs rolle og hvilke krav som stilles til oss. NRK er ikke bare en programproduserende organisasjon, vi er også en kringkaster. Sammen med kravet om å gi lytterne og seerne et mangfold av programmer, er vi pålagt å sette ut en økende andel av disse produksjonene til selskaper utenfor NRK. Når lisensinntektene ikke øker, må dette nødvendigvis føre til mindre egenproduksjon i NRK og dermed behov for færre ansatte. Det betyr ikke at det blir mindre kulturstoff på NRKs sendeskjema, bare at mer av stoffet blir produsert utenfor NRK.

Enhver nedbemanning er svært belastende. Det er brutalt for dem som mister jobben og en tung utfordring for fagmiljøer og avdelinger som opplever at medarbeidere forsvinner. NRK har de senere årene vært nødt til å gjennomføre flere nedbemanninger. Kulturavdelingen har så langt vært forskånet for dette, men er nå nødt til å tilpasse bemanningen til dagens produksjonsnivå. Staben på drøyt 140 mennesker reduseres med 10 årsverk, eller omlag sju prosent. Hvor ubehagelig det enn er; NRKs kulturavdeling vil etter nedbemanningen være det suverent største og mest kompetente redaksjonelle kulturmiljøet i Norge. Det skulle da også bare mangle, med de oppgaver og det ansvaret NRK har på kulturområdet.For den enkelte seer spiller det derimot liten rolle at programmer som «Typisk norsk» eller naturprogrammene til Lars Monsen er eksterne produksjoner. Like lite som at «Store Studio» og «Deadline Torp» er produsert internt i NRK. Det avgjørende er at alt sammen er eksklusivt NRK-tilbud med den bredden og kvaliteten som kreves og forventes.

Den interne produksjonen i NRK er bred og omfattende, og vil være det også i fremtiden. Praktisk talt all radioproduksjon skjer internt, og både innen nyheter, drama, kultur, dokumentarer, naturprogrammer, barneprogrammer etc. vil det være omfattende produksjon både i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Bare på Ibsen-jubileet i 2006 vil NRK bruke over 30 millioner kroner - det aller meste i form av intern programproduksjon. I tillegg kommer Sámi Radio og distriktskontorene. Det er viktig at NRK bevarer sin rolle som Norges suverent største og beste utviklings- og produksjonsmiljø for radio og fjernsyn. Det er vi helt avhengig av for å utføre vårt allmennkringkasteroppdrag.