KRITISERES: Riksvisjonen kritiserer Kulturdepartementet, her ved kulturminister Hadia Tajik, for å ikke ha samlet informasjon som er godt nok egnet til å vurdere om driften i NRK er effektiv eller ei. 

Foto: Nina Hansen / Dagbladet
KRITISERES: Riksvisjonen kritiserer Kulturdepartementet, her ved kulturminister Hadia Tajik, for å ikke ha samlet informasjon som er godt nok egnet til å vurdere om driften i NRK er effektiv eller ei. Foto: Nina Hansen / DagbladetVis mer

NRK øker lisensen - produserer mindre

Får krass kritikk av Riksrevisjonen.

(Dagbladet): Produktiviteten i NRKs TV-produksjon har blitt betydelig redusert etter 2008.

Det skriver Riksrevisjonen i sin årlige rapport om eierstyringen i statlige selskaper, lagt fram i dag. I rapporten kommer det fram at NRKs egenproduksjonsandel har gått ned fra 28 prosent i 2007, til under 19 prosent i 2011.

Som statlig eid kringkastingsselskap, har NRK som formål å tilby et bredt tilbud på relevante plattformer. I tillegg skal kanalen også drives effektivt, og gå i regnskapsmessig balanse.

I rapporten kommer det også fram at NRK har gått med underskudd.

Kostnadseffektivitet Som ett av fem statlig eide selskaper uten forretningsmessige mål har NRK bidratt til et underskudd på om lag 355 millioner kroner i perioden 2007-2011, ifølge rapporten.

Riksrevisjonen kommer også med kritikk til NRKs kostnadseffektivitet, og stiller spørsmål ved om NRK har hatt «tilstrekkelig oppmerksomhet rettet mot å redusere kostnader og øke produktiviteten i TV-produksjonen de siste årene».

- Vi har løpende dialog med NRK om kostnadseffektiviteten, og opplever at de jobber med det, sier statssekretær Mina Gerhardsen (Ap), og fortsetter:

- Effektiviteten kan ikke måles med en ren produktivitetsmåling slik Riksrevisjonen har gjort. NRK har ikke som formål å jobbe billigst mulig, men å levere et godt produkt. Man må derfor måle NRKs effektivitet på ulike måter.

Vil forbedre I tillegg retter Riksrevisjonen kritikk mot Kulturdepartementet, som NRK ligger under, for at de ikke har innhentet informasjon som er godt nok egnet til å vurdere om driften i NRK er effektiv.

Nå ønsker Kulturdepartementet å forbedre kanalens rapportering om kostnadseffektivitet:

- Vi har innført en ordning som tilsier at NRK fra og med i år leverer en årlig rapport om kostnadseffektivitet i forbindelse med forslag til årlig kringkastingsavgift, sier Gerhardsen.

Nedsatt markedsandel Som Dagbladet tidligere har omtalt, har kringkastingsavgiften økt flere år på rad.

I rapporten kommer det også fram at markedsandelen har gått tilbake fra 44 prosent i 2003 til 41 prosent i 2011.

- Kan Kulturdepartementet leve med økt lisens, nedsatt produksjon, nedsatt markedsandel og underskudd i NRK?

- Vi er selvsagt opptatt av god drift og kostnadskontroll, noe vi opplever at også NRK jobber med. Vi mener at med den rapporteringen vi nå legger opp til vil vi ha den kunnskapen vi trenger.

- Aldri vært med produktivt - Riksrevisjonen vet ikke hva de snakker om, sier NRK-sjef Hans-Tore Bjerkaas' til NTB, som reaksjon på at Riksrevisjonen mener NRK ikke har vært tilstrekkelig opptatt av kostnadskutt og produktivitet.

I rapporten heter det også at blant annet rikskringkasterne i Sverige og Danmark (SVT og DR) får mer ut av hver krone enn NRK.

Ifølge Riksrevisjonen er vurderingene basert på analyser av kostnader og programsammensetning i tv, fordi mesteparten av kostnadene er knyttet til tv-produksjon.

Ifølge nyhetsbyrået NTB mener NRK-sjef Hans-Tore Bjerkaas at Riksrevisjonen ikke har greie på programstrategi og digitalisering, og at sammenligning med utlandet er sterkt misvisende.

- Samlet sett har NRK aldri vært mer produktiv. Vår produksjon var rekordstor i perioden 2003-2008, men noe mindre enn DR og SVT i 2008-2012. Riksrevisjonens kritikk vitner om katastrofal mangel på kunnskap om TV-faget, sier Bjerkaas til Aftenposten, som NTB gjengir.