NRK punger ut

NRK vil trolig tilby Steinar Bastesen et betydelig pengebeløp i erstatning etter Petter Nomes «Gringos»-sending i vår. Hvalfangeren krever en krone for hver TV-seer som fikk høre drapstrusselpåstandene mot ham. Og NRK har stoppet programmet fra reprisesending.

NRK sender nå Petter Nomes serie «Gringos» i reprise. Men episoden der stortingsrepresentant Steinar Bastesen blir beskyldt for å ha ringt inn en drapstrussel mot Paul Watson er tatt av sendeplanen.

- Det er riktig. Vi sender det ikke på nytt, sier fjernsynsdirektør Hans-Tore Bjerkaas til Dagbladet.

Mens Bastesen ferierer i Kairo vurderer NRKs juridiske avdeling søksmålet de har mottatt fra hvalfangeren. Den 22. oktober skal partene møtes til et forberedende rettsmøte. Blir det ikke forlik, ender saken i rettssalen. Og Bastesen har hyret injurie-ekspert, advokat Per Danielsen.

NRK innrømmer i et internt notat at de har en svak sak etter at Petter Nome videreformidlet Paul Watsons påstander om drapstrusler. I et internt NRK-dokument Dagbladet har hatt tilgang til, bekrefter NRK-juristene at Bastesen trolig vil vinne fram med sitt søksmål i retten.

Drapstrusler

NRK mottok stevningen fra stortingsrepresentanten 23. april, og landets mest kjente hvalfanger krevde en halv million kroner i erstatning og oppreisning etter «Gringos»-sendingen 3. mars. I programmet fortalte den like kjente hvalfangsmotstanderen Paul Watson at han hadde blitt telefontruet på livet av Bastesen, som på sin side sterkt har avvist påstandene. NRK fikk både muntlig og skriftlig beskjed om at saken ville ende i retten dersom påstandene ble sendt på TV. Uten at «Gringos»-sendingen ble stoppet.

518000 seere

NRKs jurister hadde fått saken på sitt bord ni dager tidligere og trengte ikke lang tid på å innse at de hadde en dårlig sak:

«Etter våre foreløpige undersøkelser og vurderinger vil stevningen sannsynligvis føre fram. Vi antar at saken må forsøkes forlikt,» skriver avdelingsfullmektig ved NRKs juridiske kontor, Bjørn Audun Agersborg, i sin interne utredning.

Det aktuelle programmet hadde 518000 seere og NRK kan risikere å måtte ut med én krone for hver av dem dersom Bastesen når fram med sitt søksmål. Etter det Dagbladet erfarer vil kringkastingssjef Einar Førde nå tilby nordlendingen et lavere beløp mot at saken holdes unna rettssalen.

SINT: Stortingsrepresentant Steinar Bastesen krever erstatning fra NRK.