NRK-reporter dømt for grov kroppskrenkelse

- En god og riktig dom, mener mannens advokat

(Dagbladet:) En NRK-ansatt er dømt til hundre timers samfunnsstraff etter at han skallet en kvinne i ansiktet slik at hun brakk nesa, i tillegg til at å holde en kniv mot en mann og si «kom her så skal jeg ta livet av deg».

- Dommen er god og riktig, og vi ønsker ikke å anke den, sier mannens forsvarer Øivind Sterri til Dagbladet.

Aktor ba om 90 dagers fengsel da saken gikk for retten torsdag denne uka.

NRK-reporteren sa seg da enig i tiltalen.

Tok ansvar - Det er ingen andre enn meg som har skyld i denne saken. Det er én person som har ansvaret, og det er meg. Nå ønsker jeg å gjøre opp for meg. Jeg har ikke noe annet enn anger, uttalte han.

Ifølge den fornærmede skal han ha møtt opp ved døra hennes, og nektet å gå da kvinnen ba han om dette. I stedet dyttet han opp døra, gikk inn på kjøkkenet og fant fram en kniv.

Hun ble sykemeldt i et par uker etter hendelsen og var i perioder svært redd for å møte tiltalte, sto det å lese i en artikkel Dagbladet skrev etter rettsaken.

Tiltalte har forklart at han i utgangspunktet bare ville snakke med kvinnen, og at han ble sint og frustrert fordi han ikke fikk kontakt med henne. Han ønsket ikke å skade henne, og han ble svært lei seg da han skjønte at han hadde truffet henne slik at hun ble skadet.

Tvil Retten har vært i tvil om skaden ble forsettlig eller uaktsomt påført, og skriver i dommen: «Retten har imidlertid kommet til at tvilen er rimelig og fornuftig, og at den derfor må komme tiltalte til gode. Retten har derfor kommet til at det foreligger en kroppskrenkelse med en uaktsom skadefølge. Retten har særlig lagt vekt på bakgrunnen for hendelsen og forklaringen til kvinnen.»

NRK-reporteren er dømt for grov kroppskrenkelse etter straffeloven § 272, og blir etter dette å dømme for overtredelse av straffeloven 2005§ 272 og straffeloven 2005 § 263.

Instagram Følg @dagbladet.no på Instagram