NRK risikerer 2,5 millioner i straff

Offentliggjorde valgresultater for tidlig.

(Dagbladet): NRK blir ilagt gebyr, varsler Medietilsynet som mener NRK brøt valgloven da prognosen for Arbeiderpartiets resultat ble offentliggjort for tidlig mandag kveld.

- Størrelsen på gebyret er ennå ikke bestemt, opplyser kommunikasjonsrådgiver i Medietilsynet, Rita Astridsdotter Brudalen-Adriansen til Dagbladet.

- Ikke fattet endelig vedtak Seniorrådgiver i Medietilsynet, Hanne Sekkelsten, bekrefter at det ennå ikke er tatt stilling til hvor mye NRK kan måtte betale.  

- Vi varsler et gebyr, men det er ikke fattet et endelig vedtak. Først vil vi høre hva NRK har å si om saken, før vi tar endelig stilling til hva vi gjør, sier Sekkelsten til Dagbladet.  

Medietilsynet mener likevel at det er et klart brudd på valgloven, men har foreløpig ikke tatt stilling til hvor grovt de mener bruddet er. 

- Hvorfor er det problematisk at dette skjer?

- Formålet med forbudet om å offentliggjøre valgresultater eller prognoser før klokka 21 på valgdagen er å hindre at velgerne kan påvirkes mens det fortsatt er mulighet til å stemme, sier Sekkelsten.  

Maks straff på 2,5 millioner Tidligere var det ikke noen mulighet for å gi noen sanksjoner ved brudd på den aktuelle bestemmelsen i valgloven. Sekkelsten forteller at straffegebyr i slike saker først ble innført i 2009. Maks straff for brudd på valgloven er ifølge henne 2,5 millioner.  

- Ved utmåling av gebyret legges det særlig vekt på hvor grovt bruddet er. Det legges blant annet også vekt på om de som er ansvarlig for bruddet oppnådde noen fordel ved dette, og på foretakets økonomiske evne, sier seniorrådgiveren. 

Redaktør for valgnatten i NRK, Kyrre Nakkim, forteller at de har mottatt et brev fra Medietilsynet med varsling om gebyret.

- Jeg er ikke overrasket, regelverket er klart, sier Nakkim til Dagbladet, og fortsetter:

- Vi var unektelig for tidlig ute ved en tabbe. Nå får vi sette oss ned og utarbeide et skikkelig svar til Medietilsynet, forklare hvordan dette skjedde, beskrive hva vi skal gjøre for at det ikke skal skje igjen, og akseptere det som kommer.

Han håper og tror at tabben ikke har påvirket valget.

- Det er det viktigste tross alt.

I 2009 ble Dagbladet ilagt et gebyr på 40 000 kroner av Medietilsynet, fordi avisa var for tidlig ute med å offentliggjøre et nyhetsvarsel.