NRK satser på morgenfjernsyn neste år

Morgentrøtte foreldre kan se neste års helger lysere i møte. Styret i NRK vedtok i dag å sette av penger for å styrke tilbudet til barn og unge om morgenen på lørdager og søndager.

Samtidig reduseres potten til egenproduserte tv-programmer for barn og unge om ettermiddagene.

I budsjettet er det satt av 3 millioner kroner til morgen-tv-sendinger på hverdager. Disse pengene skal brukes til innkjøp av nyheter, ettersom de planlagte morgensendingene skal være nyhetsdominert.

Styreleder Trygve Ramberg regner med at morgensendingene kommer på lufta i løpet av 1998.

NRK2 får 2 millioner kroner mer enn i år til å lage fjernsyn for.

Same-satsing

NRK-styret vedtok i dag administrasjonens forslag til 1998-budsjett som forutsetter en driftsmessig balanse.

- Nagano-OL, ny fotballavtale og Sameradioen er satsingsområder neste år ved siden av morgensendingene, sier Ramberg.

Den totale budsjettrammen er på 2.684 millioner kroner, 139 millioner mer enn i år. Driften er hovedsaklig finansiert av kringkastingsavgiften som netto beløper seg til 2.585 millioner. I tillegg kommer ekstrainntekter på 99 millioner.

En forutsetning for budsjettet er at Statens innkrevningssentral tar seg av utestående kringkastingsavgift.

Fjernsynet får en økning på 864 millioner kroner, 2,5 prosent, mens radio øker med 340 millioner, eller snaut 1 prosent. Distriktskontorene får det samme som i fjor, drøye 400 millioner.

Tøft

Budsjettet ser ikke ut til å gi noen dramatiske konsekvenser for tv-titterne, ifølge informasjonssjef Hans Hjellemo i NRK Fjernsynet.

Programtilbudet blir stort sett som opprettholdt, men nyhetssendingene på NRK2 klokken 18 og 20 forsvinner.

- Det blir utfordrende og tøft med dette budsjettet, men ikke umulig. Vi klarer å skjerme programvirksomheten gjennom omprioriteringer på teknikk, administrasjon og personell, fastslår Hjellemo.

(NTB)