NRK-sjefer om sparekuttene:

- Hvor mange av stillingene på din avdeling kan du ofre uten at det går ut over tilbudet, og hvilke tiltak mener du NRK bør gjennomføre for å spare penger?