NRK sliper sparekniven

Dersom Einar Førde finner 50 personer i NRK som ikke gjør jobben sin godt nok, vil de havne på innsparingslista i løpet av tre uker. I dag går søknadsfristen for ny NRK-sjef ut. Men NRK må utsette «Den store sparepakken» til den nye sjefen er på plass.

250 ansatte skal bort ved naturlig avgang. Men i tillegg leter NRK-sjefene etter minst 50 personer som ikke gjør jobben sin godt nok til å forsvare en plass i framtidas NRK.

25 av dem ble nevnt i en av Einar Førdes første spareplaner på forrige styremøte. Men styreleder Torger Reve ville ha ytterligere 25 ut av NRK for å nå første trinn på nedbemanningsstigen.

Selvangivelse

Mellomledere i NRK jobber nå på spreng for å levere en rapport til Einar Førde og Tor Fuglevik om situasjonen i sine avdelinger.

Det er først og fremst i programdivisjonene i Oslo og Trondheim samt i NRK Ressurser man venter det er mest på hente til oppsigelsesplanen.

Samtidig vurderer personal- og organisasjonsdirektør Einar Li fortløpende de arbeidsrettslige sidene ved hver enkelt forestående oppsigelse og/eller sluttpakke.

NRK-direktørene vil neppe foreslå innsparinger som berører strategiske grep med store kulturpolitiske konsekvenser før den nye kringkastingssjefen er på plass. I første omgang er det bare rom for mindre redaksjonelle grep.

Gransking pågår

Etter det Dagbladet kjenner til vil det over nyttår også foreligge en rapport om NRKs organisasjonsmodell, som ble innført i mars. Dette arbeidet skal allerede ha pågått i noen uker, og interngranskingen uføres av professor Tom Colbjørnsen ved Stiftelsen for næringslivsforskning. Evalueringsarbeidet er det Einar Førde selv som har satt i gang.

- Det ligger ikke an til noen radikale endringer i 2001, sier NRKs økonomidirektør Kjersti Nord-tveit, til Dagbladet.

Tom Colbjørnsen kom i sin tid også med de forslagene som i 1997 førte til at internfaktureringen kom i gang i NRK. Nyhetsdivisjonen forlot dette prinsippet i fjor, da en rekke ledere ble fristilt.