NRK-styrets kuvending

NRK-styret vedtok i går et budsjett på minus 95 millioner kroner for 2002. Det er stikk i strid med hva styret vedtok for bare en måned siden.

Under styremøtet 12. november i år, som ble holdt i Tromsø og varte i nesten seks timer, redegjorde NRK-sjef John G. Bernander om den budsjettmessige situasjonen for 2002. Styret tok redegjørelsen til orientering, men fattet i tillegg følgende vedtak:

    «Styret forutsetter at det pågående arbeidet med budsjettet og gjennomføringene gir en løsning for driftsmessig balanse mellom inntekter og kostnader.»
  • Distriktskontorene i Trøndelag blir slått sammen til ett. Det samme skjer med Oppland og Hedmark.
  • Undervisningsredaksjonen og Utenlandssendingen legges ned.
  • Administrasjonen skal kutte kostnadene med 2,5 prosent.
  • Den analoge satellittdistribusjonen for NRK 1 og NRK 2 legges ned.

Det har styret gitt opp. Det går mot nye minus.

Styreleder Anne Carine Tanum benekter først at vedtaket fra 12. november eksisterer, men sier likevel dette når Dagbladet i går kveld konfronterer henne med det interne styredokumentet:

- Fra 12.november til i dag har ledelsen arbeidet kontinuerlig med dette budsjettet. Dette er for meg et helt normalt budsjettarbeid. Jeg vil presisere at dette var et foreløpig vedtak, sier Tanum.

- Men er det ikke slik at når styret først har et vedtak, så må det noe ekstraordinært til før styret fraviker dette?

- D ette var en foreløpig orientering, så det er ikke nødvendig å legge noe mer i dette. Dette er en alminnelig saksgang.

Godtar minustall

Etter å ha tapt 711 millioner kroner siden NRK ble aksjeselskap i 1996, går selskapet nå inn i et nytt år med nye røde tall i regnskapsboka.

Det hjelper ikke at forskjellige statsråder og flere NRK-styrer siden 1996 har krevd balanse. År etter år viser NRKs budsjetter driftsunderskudd, og det vil også skje neste år.

Styreleder Tanum sier at hun ikke vil slanke NRK ihjel. Store deler av underskuddet vil gå med til omstillingskostnader. Derfor godtar hun minustall for neste år, under forusetning av at statskanalen går i null i 2003.

Alltid Klassisk reddet

Styreleder Anne Carine Tanum i NRK har valgt å beholde radiokanalen Alltid Klassisk, men NRK-styret vedtok i går å gjøre følgende kutt i neste års budsjett:< p>

BRYTER VEDTAK: NRKs styreleder Anne Carine Tanum omgår sitt tidligere vedtak om at statskanalen må gå i null i 2002. Dette vedtaket går fram av styreprotokollen fra møtet 12. november, som Dagbladet har fått tilgang til. I bakgrunnen NRK-sjef John G. Bernander.