NRK-topper kriger fortsatt om Dagsrevyen

Nyhetsredaktør Viggo Johansen er på kollisjonskurs med fjernsynsdirektør Hans Tore Bjerkaas. Johansen ønsker å flytte Dagvsrevyen til seinere på kvelden. Det vil ikke Bjerkaas.

- At Dagsrevyen sendes klokka 19.00 er det sterkeste bidraget til at NRK1 er den største TV-kanalen i Norge, sier fjernsynsdirektør Hans Tore Bjerkaas til Dagbladet. Han vil ha flest seere hele TV-kvelden og mener at Dagsrevyens tidlige start er NRKs billett til norske fjernsynsskjermer.

Johansen får støtte

- Jeg vil ikke kommentere denne saken mer i media. Dette er spørsmål vi nå må se på internt i NRK-systemet, sier nyhetsredaktør Viggo Johansen.

Etter det Dagbladet vet, vil Johansen forskyve Dagsrevyen til halv ni- nitida, og han vil flytte nyhetssendinga så snart som mulig. Han har også bred støtte for sitt syn internt i Dagsrevy-redaksjonen, som de siste dagene på nytt har diskutert når Dagsrevyen skal gå på kvelden.

Allerede første dag i den nye jobben tidligere i sommer sa Johansen til Dagbladet at han ville ha Dagsrevyen seinere på kvelden - og ha en langt mer folkelig nyhetssending.

- Konkurransen i dag er så tøff at vi er nødt til å se i nye retninger, sa Johansen.

Ikke bekymret

Tre måneder etter at nyhetsredaktøren ble ansatt og sa dette for første gang, kommenterer fjernsynsdirektør Bjerkaas synspunktene. Han er enig med Viggo Johansen i at sendetida er relevant for seerflukten, men han er ikke alvorlig bekymret over at Lørdagsrevyen har mistet over 200000 seere etter at sendinga ble forskøvet fram til klokka 19.00.

- Det er altfor kort tid siden vi flyttet Dagsrevyen på helgene til klokka 19.00 til å trekke noen konklusjoner. Alle omlegginger tar tid, og jeg konstaterer at Dagsrevyen er landets største nyhetssending fortsatt sju år etter at TV2 kom på lufta.

- Det er Viggo sin jobb å kjempe for sin sending, jeg setter opp hele sendeskjemaet og mener noe annet.