NRK vant sak om Blåfjell-logo

NRK er i Oslo tingrett frifunnet for et krav om vederlag og oppreisning for bruk av en logo som en tidligere ansatt tegnet i 1999 til tv-serien «Jul i Blåfjell».

Den grafiske designeren har fått medhold i at logoen er å betrakte som et åndsverk som er beskyttet av åndsverksloven av 1961. Dermed var designeren også underlagt NRKs avtale med de ansattes organisasjoner om opphavsrett.

Logoen er senere benyttet i en rekke spin off-produkter av Aktivum AS og i tillegg blitt noe endret.

Alt dette har imidlertid NRK anledning til i samsvar med de avtaler som foreligger, og retten anser i tillegg Aktivum for å være en del av NRKs virksomhet.

Retten mener de endringer som ble gjort i logoen er ubetydelige og ikke av en slik art at de berettiger oppreisning for krenkelse.

I tillegg til å bli fullstendig frifunnet ble NRK også tilkjent saksomkostninger med 42.000 kroner.

(NTB)