NRK vil ha mer lisenspenger fra deg

Årets lønnsoppgjør ble dyrt for NRK, mener kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas. Han vil sende regningen til deg og meg, og ber Kulturdepartementet om å få øke NRK-lisensen med 120 kroner

Lønnsoppgjøret i NRK legger alene beslag på 110 kroner av økningen, som Bjerkaas nå ber om i et brev til kulturminister Trond Giske (Ap).

Bjerkaas viser til at lønnsveksten er høy, og at årets lønnsoppgjør vil gi ytterligere økning i lønnsutgiftene for 2009.

Bjerkaas’ andre begrunnelse for lisensøkning er økte kostnader knyttet til kjøp av rettigheter for å kunne formidle NRKs innhold på nye plattformer, skriver Kampanje.com.

Til sammen innebærer lisenskravet en inntektsøkning på drøyt 220 millioner kroner for NRK neste år, dersom Giske innvilger kravet.

Bjerkaas har sammen med styreleder Hallvard Bakke undertegnet brevet til Kulturdepartementet.

- Lisenskravet fra NRK er et veldig nøkternt krav, som utelukkende er regnet ut fra kostnadsøkninger, sier Bakke.

Han utelukker ikke at det kan komme nye krav om ytterligere økning av NRK-lisensen, og viser til pensjonsutgifter og ekstraordinære kostnader på 80 millioner kroner årlig.

- Dersom vi ikke får en løsning på disse kostnadene, kan det bli aktuelt å fremme nye lisenskrav. Det er opp til eieren å avgjøre, sier Bakke.

BER OM PENGER: NRK-sjef Hans-Tore Bjerkaas. Foto: SCANPIX/HÅKON MOSVOLD LARSEN
BER OM PENGER: NRK-sjef Hans-Tore Bjerkaas. Foto: SCANPIX/HÅKON MOSVOLD LARSEN Vis mer

Han frykter ikke at andre TV-tilbud kan stjele NRKs seere og dermed svekke legitimiteten til lisensen.

NTB