NRK vil ha tredobbel statsstøtte

Først får NRK lisensavgiften fra staten. Så får de ekstra statsstøtte til å lage film. Og nå vil dramasjef Oddvar Bull Tuhus ha enda mer. Filmen om «Sofies verden» kan ende opp med å suge 45 millioner ut av den statlige filmstøtten. Nå kommer protestene.

Sofies verden

Resten av filmbransjen, som er avhengig av den samme statlige støtten for å eksistere, reagerer kraftig på at NRK stikker av med så mange penger.

Men saken er komplisert - den endelige beslutningen om hvor mange millioner NRK kan få til «Sofies verden» var for vanskelig til å bli tatt på forrige styremøte i Norsk filminstitutt.

Og den er prinsipiell - filminstituttet vil be Kulturdepartementet om å utsette behandlingen av et nytt regelverk for filmstøtte, inntil «Sofies verden» nok en gang er behandlet i styret.

Det finnes to former for filmstøtte: Produksjonsstøtten gis når filmen skal spilles inn, billettstøtten når den vises på kino. NRK har allerede stukket av med 25 millioner kroner i produksjonsstøtte til «Sofies verden».

Det kan bli 20 millioner til etter at filmen har hatt premiere - og hvis den blir en suksess. For slik er billettstøtten: Hver krone en film har i billettinntekter, toppes med 55 øre fra staten.

Jo flere mennesker som ser en norsk film på kino, desto større tilskudd får den.

Kan få 45 mill.

Poenget med billettstøtten er å få produsert flere publikumsvennlige filmer. Men den skal også være et agn for å skaffe privat kapital til filmproduksjon.

Minst ti prosent av produksjonsutgiftene til en film skal dekkes av private midler. Billettstøtten utbetales til en stund etter at denne egenkapitalen er inntjent.

Jo høyere egenkapital en norsk film har, desto større tilskudd får den.
NRKs dramasjef Oddvar Bull Tuhus mener at 20 av de 70 millionene det koster å lage «Sofies verden» er egenkapital. Det betyr at filmen kan få omtrent det samme antall millioner i billettstøtte. For å nå et så stort støttebeløp må filmen ha om lag 700000 besøkende, og bli en suksess på linje med «Kristin Lavransdatter».

Skulle det skje, får altså «Sofies verden» 45 millioner statskroner til sammen, mer enn hva Norsk filminstitutt har å dele ut til filmproduksjon i hele år.

«Utrolig»

Det er filminstituttet som til slutt avgjør størrelsen på egenkapitalen. Og nå klør de seg i hodet på instituttet, mens de forbereder saken til styret skal behandle den på nytt i mars. Hovedproblemet er at Bull Tuhus, i tillegg til private Sofie-investeringer, også regner en del av NRKs egen støtte til filmproduksjonen som egenkapital: Han omgjør statlige midler i NRKs egne budsjetter, nemlig lisensinntektene, til privat egenkapital i produksjonen av «Sofies verden».

- Det er helt utrolig. Her sliter vi private filmprodusenter med å hente risikovillig kapital til våre egne filmer, og så stikker NRK bare hånda ned i lisenssekken for å gjøre det samme, sier Aage Aaberge i produksjonsselskapet Yellow Cottage.

Han er medlem av filminstituttets styre og vil kjempe mot at NRK får definert lisensinntekter som egenkapital når saken kommer tilbake til styret i mars.

Protester

Aaberge var blant mindretallet i styret som ikke ville gi en bevilgning på fem millioner i produksjonsstøtte til «Sofies verden» på forrige møte. Han har et solid flertall bak seg i filmbransjen:

Produsentforeningen, Dramatikerforbundet og Norsk Filmforbund er sterkt kritiske til at den statlige filmstøtten går direkte til et selskap som allerede er statsfinansiert.
De har bedt om et møte med kulturministeren, og i et brev til filminstituttet krever organisasjonene at NRK ikke får slik støtte igjen, med mindre det skjer i samarbeid med en privat filmprodusent

- Jeg har stor forståelse for innholdet i brevet. Det vil bli tatt på alvor. Men jeg er glad for at bransjen fortsatt vil ha et samarbeid med NRK, for det trenger vi, sier filminstituttets styreleder Gunnar Johan Løvvik.

MILLIONMANNEN: NRKs dramasjef Oddvar Bull Tuhus har allerede fått 25 Sofie-millioner.