NYTT: Tidene endrer seg:  - Det er åtte år siden forrige stortingsmelding om NRK. Den gangen fantes ikke Netflix, få hadde hørt om Facebook og nettaviser var en liten del av mediebildet, skriver Kårstein Eidem Løvaas.
NYTT: Tidene endrer seg: - Det er åtte år siden forrige stortingsmelding om NRK. Den gangen fantes ikke Netflix, få hadde hørt om Facebook og nettaviser var en liten del av mediebildet, skriver Kårstein Eidem Løvaas.Vis mer

NRKs framtid formes nå

Noe må gjøres med NRKs finansiering for å bevare allmennkringkasteren.

Meninger

NRK er Norges viktigste mediehus og den største garantisten for mediemangfold i Norge. NRK er en uerstattelig formidler av norsk kultur og språk, og en hjørnesteinsbedrift som ansetter veldig mange av våre dyktigste journalister - hele 1 av 4 norske journalister jobber i NRK. NRK er dermed også en av garantistene for demokratiet. En av politikernes viktigste oppgaver innen mediefeltet er å sikre at NRK har mulighet til å ivareta disse rollene også i fremtiden.

Det forbauser meg derfor noe at mine utspill blir møtt med så mye motbør, for jeg tror de fleste deler mitt ønske. Etter at jeg for to uker siden tillot meg å tenke litt høyt rundt NRKs framtidige utvikling fulgte Dagbladet godt opp. Geir Ramnefjell var skuffet over at vi ikke hadde noen dristige forslag å by på. Selv foreslo han å tvinge NRK til å ta «strukturelle grep» og at midlene som blir frigjort kan gis til en øvrig presse i nød. Dermed tok han til orde for at deler av lisensen skal kreves inn og fordeles til kommersielle aktører. Det er faktisk ganske dristig.

Kort tid etter fulgte to stipendiater fra UiB opp med en raljering over min skepsis til deler av en forsiktig forskningsrapport som sier at NRK ikke nødvendigvis kommer i veien for andre nettaviser. Dette selv om disse er nødt til å ta betalt for samme tjeneste og har en mindre medieorganisasjon å lene seg på.

Jeg er glad for at vi nå har lyktes med å starte diskusjonen om hvordan vi skal sikre at NRK også i fremtiden skal være Norges viktigste mediehus. Gitt NRKs unike posisjon, er en grundig debatt om veien videre avgjørende. Det er åtte år siden forrige stortingsmelding om NRK. Den gangen fantes ikke Netflix, få hadde hørt om Facebook og nettaviser var en liten del av mediebildet. I dag er alt dette endret, og vi velger i stadig større grad å se tv på alt annet enn det gamle tv-apparatet.

For å sikre at nordmenn også i fremtiden har en rikskringkaster av høy kvaliteter det særlig to ting som må være på plass: Forutsigbar finansiering og et tydelig oppdrag. Men om NRK skal fortsette å være et lokomotiv i norsk mediebransje, må kullfyring fases ut til fordel for fornybare energikilder. Forsvar av status quo er nytteløst. Vi må velge moderne løsninger for å ruste for fremtiden.

Er det slik at noe gjøres? - Svaret er ja, blant annet fordi dagens lisensfinansiering er under press. Over ti prosent benytter NRKs tilbud uten å betale. Det tallet vil vokse. Resultatet blir at stadig færre må betale mer dersom ikke dette endres. Dette er både urettferdig for dem som betaler, og gir heller ikke NRK forutsigbarheten de trenger.

Hvordan skal så NRK finansieres i fremtiden? Dette burde være hovedbekymringen for alle samvittighetsfulle mediekommentatorer. Ingen politiske beslutninger er ennå tatt, men for å nå fram til gode løsninger må vi få til en bred og åpen debatt.

Videre må vi se på hva NRK faktisk skal konsentrere seg om. Blir NRK for stort, er det vanskelig for andre aktører å drive lønnsomt. Det er slett ikke umulig å ha et sterkt NRK som samtidig gir plass til andre - det har fungert hittil. Men det foregår store endringer i medielandskapet som tvinger oss til å vurdere nye og bedre løsninger.

Som kringkastingssjefen og jeg er enige om, er spørsmål om finansiering og endrede medievaner et større framtidig problem. Det er altså ikke akutt, men det betyr bare at vi heldigvis har litt tid til å finne gode ordninger. For å få til dette er vi avhengig av at alle berørte parter samarbeider.