NRKs lure Reve

BI-rektor Torger Reve legger føringene når dinosauren NRK skal styres inn i den nye, digitale medietid. Som ny styreleder i NRK utelukker han ingenting. Så nå kan alt skje.

I går utpekte NRKs generalforsamling - kulturminister Ellen Horn - sitt nye styre. I styrelederstolen har Horn plassert Torger Reve, BI-rektoren og professoren i strategi og internasjonal ledelse som sterkt misliker å bli kalt «blåruss». Men Reve kan få bruk for all sin ekspertise på strategisk ledelse når han setter seg i stolen, for NRK sliter på en rekke områder: økonomisk, personellmessig, teknologisk og konkurransemessig. Og verre skal det bli.

- Monopolets dager er definitivt talte. Og med digitaliseringen er det ikke lenger snakk om å konkurrere med én eller to andre kanaler, men med et utall. Da blir virkeligheten ganske mye mer påtrengende og annerledes enn den en gang var i NRK, og det krever i sin tur evne og vilje til nytenkning og endring, sier den nyslåtte styreformannen.

Han mener NRKs viktigste fortrinn og rolle er som den store og brede allmennkringkasteren - som er forskjellig fra de kommersielle kanalene.

- NRK er ingen standardbedrift i og med sitt helt spesielle ansvar for å ivareta norsk språk og kultur. Denne samfunnsoppgaven har medført en betydelig velvilje for NRK i Stortinget, og mye ekstra penger til institusjonen.

DET STORE ORDET i medieverdenen for tida er «digitalisering». Alle snakker om det, få vanlige dødelige har sett særlig til det. NRK har riktignok opprettet noen digitale radiokanaler - men det finnes omtrent like mange digitale radioapparater rundt om i Norge som det finnes kanaler. Men «digitalisering» betyr penger. Masse penger. For hvem skal betale digitaliseringen av NRK?

- Utbyggingen av digitale bredbåndnett er en samfunnsoppgave som NRK eller Kulturdepartementet ikke kan stå for alene. Hvordan NRK skal finansiere sine egne investeringer, er et av de store og vanskelige spørsmålene framover: Man skal gjøre store investeringer i en periode der det ikke er særlig aksept for at NRK skal få store, nye ressurser.

- Og svaret på dette store spørsmålet blir da?

- Styrets oppgave blir å få inntekter og kostnader til å balansere. NRK skal ikke ha overskudd, men skal gå i balanse og være robust. Og akkurat nå har NRK ingen overbevisende god økonomi.

- Hvor mange flere år kan aksjeselskapet NRK gå med underskudd før det går konkurs?

- NRK kan og skal ikke gå med underskudd. Eieren vil ikke godta at en bedrift - ikke engang en statsbedrift - går med underskudd, så NRK må klare seg selv. Og det krever at man tilpasser kostnadene til inntektene. Enten må inntektene øke, eller så må kostnadene ned. NRK bør gjøre begge deler, og se på alle muligheter for omstilling.

- NRK vil neppe bli en ren reklamekanal. Einar Førde har spådd at lisensen på sikt vil forsvinne - den går i hvert fall ikke særlig opp. Dermed ligger det ikke akkurat an til store inntektsøkninger for NRK framover?

- Det er en glidende skala fra ren lisens til ren reklamekanal, men hvordan denne grenseoppgangen skal gås opp, blir en av oppgavene til det nye styret. Men en ren reklamekanal blir NRK ikke. Lisensen ser jeg på som ganske robust, selv om det godt kan hende at den på lang sikt kan forsvinne.

- DERMED ER VI

ved utgiftssiden. Er det der de store endringene i NRK skal komme?

- Skal du få kostnader og inntekter til å balansere, må du se på alle typer kostnader. At det i en slik situasjon kan bli aktuelt å se på antall ansatte, er noe styret må vurdere. Men hovedoppgaven er å bruke de ressursene vi har på en best mulig måte. Det kan bety at vi kjøper mer utenfra og gjør mindre selv.

- Men man kan ikke både lønne en gigantisk stab og kjøpe mer stoff utenfra samtidig. Dermed må man kutte ned på de ansatte?

- Eller vurdere om det finnes enheter som med fordel kunne skilles ut. Det er mange måter å gjøre dette på - og jeg har et pragmatisk forhold til dem alle. Poenget er å ende opp med en organisasjon som er hensiktsmessig for oppgaven den skal utføre.

- Er organisasjonen «hensiktsmessig» nå?

- Det er en av de tingene styret må se på. Men det er viktig å understreke at styrets oppgave blir å stille krav til ledelsen, mens det er NRKs ledelse som skal drive NRK - både organisatorisk og innholdsmessig - og møte eiernes krav.

Kritikere hevder NRK har for mange ansatte, at flere av dem som jobber der har feil kompetanse, og at mange er for gamle. NRK er for eksempel beskyldt for å være bakpå når det gjelder digitalisering og Internett. Reve vil ikke si mye om kompetansen i NRK, men påpeker at enhver bedrift i omstilling alltid har litt feil kompetanse i forhold til det den trenger.

- Men NRK er en relativt stor og tung skute å snu?

- NRK er en av supertankerne, ja. Og vilje og evne til omstilling er en av forutsetningene for å lykkes når teknologien, konkurransen og markedet endrer seg så hurtig som nå. Endring er en tilstand i kunnskapsøkonomien.

UTPEKINGEN AV DET nye styret innebærer ifølge Reve det endelige bruddet med politiske utnevnelser til NRK. Ut går representanter fra politiske partier og fra organisasjoner som Misjonsalliansen. Inn kommer Glamox-direktør Christian Thommessen, og Telenors Stig Herbern.

- Nå er NRK kommet så langt i sin omstilling at det også er på tide å innføre et profesjonelt styre, som Reve sier.

- Har du hatt en finger med i spillet i valget av de andre styremedlemmene?

- Det har vært viktig for meg at styret har en del nødvendig kompetanse. Det har for eksempel vært viktig å få inn folk med næringslivskompetanse og IKT-kompetanse.

I løpet av det nye styrets virkeperiode går Einar Førde av. En ny kringkastingssjef skal utpekes. Dette er ifølge Reve en klassisk styresak. Men slik har det ikke alltid vært. Det er nemlig tradisjon i Norge for at det er generalforsamlingen, altså den politiske ledelsen i Kulturdepartementet, som velger kringkastingssjefer - der partifarge har vært en helt sentral kvalifikasjon.

- Hvor mye vil du høre på generalforsamling Horn når dere skal ansette ny kringkastingssjef?

- Mener vi alvor med oppnevnelsen av et profesjonelt styre, er valg av leder en av de helt sentrale oppgavene styret må ivareta. Det er viktig å skille mellom styre- og eieroppgaver, og jeg tror nok styret vil ønske å ha en sterk og avgjørende innflytelse på hvem som måtte bli ny kringkastingssjef.

- Og dermed går man bort fra den politiske oppnevnelsen?

- Det er en naturlig konsekvens som følger av oppnevnelsen av det nye styret.

- Hvilke kvalifikasjoner må den nye sjefen ha?

- Vedkommende må skjønne samfunnet, forstå forbrukerne, skjønne noe av det teknologiske og ha betydelige lederegenskaper.

- Jeg trenger ikke spørre deg om favoritter?

- Nei.

NRK ER EN AV DE store kulturinstitusjonene i Norge. Men hvilket forhold har Reve til kultur?

- Det er positivt, selv om det neppe er omfattende nok. Jeg er en konsument av kultur som alle andre, men vil ikke gå inn på spesielle forfattere eller artister.

- Ser du på tv?

- Ikke så mye. Jeg tilhører nok det segmentet som i NRK er litt avtakende, nemlig P2-segmentet. Og så ser jeg nyheter og aktualiteter. Men det blir lite soap .