NRKs misjonsiver

MENS NRK TURER

fram med sin kristne forkynnergjerning, sine daglige radioandakter og ukentlige fjernsynsgudstjenester, har endelig logikk og rettferdighetssans nådd Sveriges Radio. Der har det flerkulturelle samfunnet sunket inn hos de styrende som nå slipper jøder og muslimer til med faste sendetider. NRKs svar på denne utfordringen er at de kristne radioandaktene «er gode som de er», ifølge NRKs radiosjef Nils Heldal (Vårt Land, 27.4). Han er mer opptatt av at folk klager på at den kristne radioandakten er for kort. «Forkynnelsen i NRK P1 står like sterkt som før. Nå i jule- og nyttårshelga (tv-)overførte vi hele seks gudstjenester i løpet av en uke», skriver redaksjonssjef Petter Myhr stolt i samme avis i januar i år. Kristne i Norge nyter nå godt av en rekke private, kristne radio- og tv-stasjoner som formidler det glade budskap døgnet rundt. Det bør de uforstyrret få fortsette med. NRK er i en annen situasjon. Det beste er om dette felleseiet forholdt seg livssynsnøytralt og dekket livssyn på samme måte som med alt annet stoff, med kritisk distanse. Når kringkastingssjef Bernander åpenbart ønsker kristen forkynnelse i en allmenninstitusjon der alle - uansett livssyn - må betale lisens, bør han åpne opp for annen ukritisk videreformidling av religiøse sannheter. Ikke minst bør han vurdere det nå når undersøkelser viser at selve argumentet om kjøttvekta heller ikke duger lenger.

Lederne i NRK bør dessuten sjekke sin egen formålsparagraf: «Programvirksomheten skal preges av allsidighet og upartiskhet». Er det ikke på tide at dette også skal gjelde på livssynsområdet, Bernander?