NRKs nye sjef

Før to år er gått må NRK ha fått en ny sjef. Hun vil igjen få ett av to mulige ettermæler: Enten var det hun som styrte NRK da alt gikk galt, eller så var det hun som fornyet og brakte statskanalen inn i en ny tidsalder.

Kringkastingssjefen har i alle år vært det gjeveste fylkesmannsembetet, Arbeiderpartiets honnør til et verdig trengende partimedlem og en retrettstilling for kirke- og undervisningsministrer fra partiet. Men nettopp under tidligere statsråd Einar Førde har NRK fått ny frihet fra både departement og arbeiderparti.

  • Sammenlikner man en liste av sjefkandidater som Åse Kleveland, Kristin Clemet og Anne Enger Lahnstein med Førde og hans forgjengere Fostervoll, Evang, Elster og Gjerde, ser kandidatene ved første øyekast forskjellige ut. Det skyldes at de alle er kvinner, og bare én er medlem av Arbeiderpartiet. Men de har fortsatt noe felles: De er alle tidligere politikere. Og hva skal NRK med en ekspolitiker som sjef i det tredje årtusen? Er det virkelig det nye NRK trenger?
  • NRK er en mediebedrift. Da trenger den en redaktør, eller i det minste et menneske med medieerfaring. Selv kommersielle TV2 valgte å bytte ut reklamekongen Arne A. Jensen med mediemennesket Kåre Valebrokk ved siste veiskille. Når nå NRK har skiftet status og er endelig løsrevet fra Storting og departement, er det naturlig at politikerne også gir slipp på odelsretten til sjefsstillingen.
  • NRK er også en stor bedrift. Den trenger en direktør. Å lede alle NRKs ansatte krever betydelige administrative evner, enten jobben er å pleie programlederegoer eller å ta konfliktene med fagforeningene. Politikere har livslang læring i å leve med konflikter, ikke å løse dem. Rundt NRK vrimler det nå av konkurrenter - man skal være en framsynt strateg for ikke å bli vippet av pinnen. Og for verdens mediegiganter er NRK en dverg.
  • NRK er, tross all fornying, fortsatt en konservativ bedrift i en bransje i total forandring. Med fare for full floskelforstoppelse er det grunn til å si at NRK trenger en «visjonær innovatør» som ny leder. Digitale sendenett, satellittutvikling, fiberoptikk, Internett og konvergens er ikke lenger hovedfagsord på NTH. Det er nyvinninger som snur alle premisser for fjernsyn og lisensinntekter på hodet. Det er bare drøye fem år siden Internett ble allemannseie. Hvordan ser da medieverdenen og teknologien ut om nye ti år? Det må NRKs nye sjef mene og vite noe om. Og hun bør helst ha rett.
  • En ekspolitiker på topp kan kanskje fortsatt trygge lisenspengene for NRK. Men hvor lenge holder det? Skal hun lykkes, må hun ha helt andre kvalifikasjoner. For rammebetingelsene for NRK settes ikke lenger av Stortinget. De settes av Disney, Viacom, Time Warner og Microsoft. Bare spør de ansatte i tidligere Telenor.