DOMINERER: Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen
DOMINERER: Kringkastingssjef Thor Gjermund EriksenVis mer

NRKs rolle

Det er alltid en fare når én aktør får en for dominerende markedsposisjon.

Meninger

I går ble en ny rapport om NRK, bestilt av Kulturdepartementet, presentert. Debatten rundt NRKs framtid fått enda et bidrag, et stykke forskningsarbeid som er nyttig å ha med seg fram mot behandlingen av den varslede stortingsmeldingen om NRK til sommeren.

Rapporten har et ganske snevert mandat, og har i høyeste grad vært hurtigarbeidende. Utvalget startet sitt arbeid 16. desember i fjor. Det har i hovedsak sett på om NRKs distriktsdekning rammer trafikken til lokal- og regionsavisene, og har valgt Sogn og Fjordane som case. Der finnes det ingen stor, regional medieaktør. Utvalget har konkludert med at bruken av NRK.no ikke i særlig grad konkurrerer med de ulike lokale nettstedene.
For øvrig konkluderer rapporten med at NRKs tilbud på nettet ikke legger vesentlige hindringer for betalingstjenester hos de kommersielle aktørene, og at det ikke er sikkert at NRK stjeler lesere og dermed tapper konkurrentene for annonsekroner - men at det kan hende at de gjør de. Konklusjonen går altså i begge retninger.

Samtidig foreslår utvalget en tiltakspakke som argumenterer for å begrense NRKs rekkevidde på nett. De bør ikke ha som mål å ha så mange lesere som mulig, og det bør også vurderes mer systematisk lenking til kommersielle aktører - for å bidra med trafikk.
Slik er det ikke i dag. NRK lenker i stor grad til egne sider og tjenester, har en heftig bruk av sosiale medier, og konkurransen følger samme prinsipp som ble knesatt i Einar Førdes tid: Jo større oppslutning, jo bedre argument for lisens. Utvalget skriver at NRK ikke trenger å konkurrere om de leserne som er mest attraktive for annonsørene, men det er jo nettopp det NRK gjør når de nå legger ned debattprogrammet «Aktuelt» for å nå et yngre publikum.

Vi trenger en sterk allmennkringkaster i vårt lille språksamfunn, men finansieringen og driften av NRK kan ikke sees isolert fra resten av mediemarkedet. Mens de kommersielle aktørene har blødd de siste ti åra, har bevilgningene til NRK bare økt. 25 prosent av landets journalister jobber nå i NRK.
Det er alltid en fare når én aktør får en for dominerende markedsposisjon. Det virker konkurransevridende og hemmer den digitale innovasjonslysten hos private aktører at lisensfinansierte NRK i dag kan etablere gratistjenester i direkte konkurranse med alt av nye prosjekter som kommersielle aktører måtte ønske å lansere.

NRK har i dag veldig vide rammer for sin virksomhet. Det er helt naturlig at man nå får en gjennomgripende debatt om hva NRK skal være, og hvordan allmennkringkasteren skal prioritere i åra som kommer. Ellers vil dominansen bare øke.