NRKs skjebne

NRK: Norges desidert best besøkte teater er Radioteatret. Gjennom mange år har Radioteatret opparbeidet en unik kompetanse på å produsere og formidle radioteater av høy internasjonal kvalitet.På 25 år har produksjonsvolumet i Radioteatret gått ned fra 125 episoder i året til 30-40 (30 i 2005). Det betyr drastisk reduksjon i nye serier. Det innebærer en drastisk reduksjon i det nyskapte tilbudet til lytterne . Det betyr dessverre også en drastisk reduksjon i arbeid for norske skuespillere.NRK sier selv at satsingen på å bygge ut digitale formidlingsformer er så kostbar - at de ikke kan produsere mer. HÆÆÆ? Er det ikke akkurat innholdsproduksjonen i NRK som beretter lisenspengene?Norsk Skuespillerforbund er opptatt av at NRK skal være en god og seriøs almenkringkaster. En hovedoppgave for en norsk almenkringkaster er å bidra til å styrke norsk språk, identitet og kultur.NRK er i en unik posisjon. Takket være lisensinnbetalingen har dette gedigne aksjeselskapet helt forutsigbare inntekter. Mandatet bær derfor være like klart!

DET MÅ DERFOR være mulig for eierne, i den videste forstand det norske folk, å ha en mening om dette, uten å krenke det armlengdes avstand prinsippet som ligger til grunn for NRKs interne organisering. I dag inneholder TV 2s konsesjon sterkere forpliktelser overfor norsk kultur enn NRKs vedtekter - og det må NRKs generalforsamling gjøre noe med! Fjernsynet er og blir den viktigste kulturformidleren vi har, og fremtiden for NRK blir Trond Giskes største utfordring. Den statseide britiske TV- og Radio-giganten BBC fikk for to år siden beskjed av den engelske kulturministeren om å sende mer originale drama-, komedie-, nyhets- og kulturrelaterte programmer for å beholde sin lisensfinansiering. Trond Giske bør følge sin engelske kollegas eksempel og kreve at NRK tar sin oppgave som innholdsleverandør og seriøs almenkringkaster på alvor for å kunne beholde sin lisensfinansiering.

FOR 3-4 ÅR SIDEN ga den franske kulturministeren følgende oppdrag til forfatteren og samfunnsforskeren Cathrine Clement: «Hvordan klare å skape mer kultur i fjernsynet?». Resultatet ble en spenstig rapport med tittelen «Om natten og om sommeren» - for det var da kulturprogrammene ble sendt. Og den franske presidenten konkluderte med at det var nødvendig å forankre retten til kultur i fjernsynet i den franske grunnloven! Det er noe å ha i bakhodet nå som en eventuell grunnlovsfesting av kulturloven skal ut på høring i Norge.Kjære Kulturminister: Gjør som franskmennene! Start arbeidet med å få laget en utredning på hvordan almenkringkasterens innholdsproduksjon kan sikres på en måte som er en almenkringkaster verdig. Og når det er sikret - da kan NRK få økt sin lisens! Men ikke før.