NRKs uredelighet

I NRKS HELSEPROGRAM Puls den 19. september satt programlederen med fanget fullt av omega-3-kapsler og intervjuet NRKs innleide medarbeider Fedon Lindberg. Han talte varmt for viktigheten av omega-3 i kostholdet. På NRKs nettsider følger Lindberg opp med å svare ei jente som har magesmerter med at han selv har «erfart at mange blir bedre ved å ta omega-3 tilskudd».Jeg har ikke særlig peiling på ernæring. Omega-3 er sikkert bra for det ene og det andre. Det er ikke poenget her. Poenget er redaksjonell redelighet. Poenget er ærlighet overfor seerne. Poenget er NRKs forhold til pressens egne regler for tekstreklame. For Fedon Lindberg driver nemlig butikk på Internett, og her selger han, ja, nettopp, omega-3-kapsler.

I de fleste medisinske fagblader, herunder de fem jeg er eller har vært redaktør i, må forfattere opplyse om alle interessekonflikter, og spesielt om man kan tjene penger på publisering av stoffet. Eventuelle slike bindinger beskrives sammen med artikkelen i bladet. Så kan leserne selv bedømme. Hadde Fedon Lindberg skrevet en artikkel om omega-3 i disse tidsskriftene, måtte han ha fortalt redaktøren at publisering av artikkelen kunne føre til at han tjente mer penger. Og dette ville leserne ha fått vite slik at de selv kunne bedømme.I Dagbladet 2. oktober viser NRKs Egil Sundvor at han ikke forstår hva saken dreier seg om. Er det da andre i NRK som kan tenke prinsipielt og svare på to enkle spørsmål?1)Kan det tenkes at innslaget i Puls fører til større salg av omega-3-kapsler fra Fedon Lindbergs butikk slik at han tjener mer penger?2)Hvis svaret på spørsmål 1 er ja, hvorfor opplyser ikke NRK oss om dette? Hvorfor sa ikke nettsidene og rulleteksten følgende? «Fedon Lindberg opplyser at han selger omega-3-kapsler i sin butikk og derfor vil tjene penger på økt salg av slike omega-3-kapsler som ble vist i dette innslaget.» Så vet seerne iallfall det.