NTNU og elkraft

ELKRAFT: Professor Ole-Martin Midtgårds anklager i en kronikk i Dagbladet 09.04 blant annet universitetene for å ha sviktet i forhold til forskning på elkraft. Jeg deler Midtgårds syn på elektrisitet som en fremragende energibærer. Den er ryggraden i et moderne samfunn. Men NTNUs rolle i de senere års satsing innenfor elkraftsektoren krever noen kommentarer: Studieprogrammet Energi og miljø hadde ingen sammenheng med opprettelsen av NTNU. Det var flere årsaker til at det programmet ble startet hvorav én var problemer med rekrutteringen til den gamle elkraftstudiet. Det er en trend vi har sett i mange vestlige land. Elkraftstudiet er videreført som en studieretning innenfor Energi og miljø, men Midtgård har rett i at det til en viss grad har blitt mindre synlig. Rekrutteringen ble styrket ved introduksjon av det nye programmet. En gledelig utvikling var større jenteandel. Men fortsatt har vi problemer med å få studenter til å velge elkraft som studieretning. For å styrke elkraft-undervisningen ble det introdusert et 2-årig internasjonalt master-program i Electric Power Engineering som startet høsten 2006. Det har fått god oppslutning både nasjonalt og internasjonalt. Vi deltar selvsagt aktivt i det som foregår på elkraftsektoren. Der gjelder ikke minst desentralisert, fornybar kraftproduksjon. Det er stor aktivitet både på master- og doktornivå. Jeg kan også nevne at vi deltar i oppbyggingen av et master-program i Øst-Afrika hvor nettopp disse aspektene er sentrale. Det elkraft-tekniske miljøet ved NTNU og SINTEF i Trondheim er fortsatt sterkt. Det er opprettholdt og videreutviklet de sener år og har beholdt sin posisjon som det klart sterkest i Norden. Det har bl.a. sammenheng med at vi i Norge har konsentrert innsatsen i Trondheimsmiljøet. I våre naboland er det mer fragmentert.

LA MEG TIL SLUTT minne om at søknadsfristen er 15. april for studier høsten 2007. Det gjelder også programmene Energi og miljø og Electric Power Engineering ved NTNU.