TAR TRAKASSERING PÅ ALVOR:  Politidirektør Odd Reidar Humlegård svarer på den siste tidens debatter om ukulturen i politietaten. Foto: Øistein Norum Monsen
TAR TRAKASSERING PÅ ALVOR: Politidirektør Odd Reidar Humlegård svarer på den siste tidens debatter om ukulturen i politietaten. Foto: Øistein Norum MonsenVis mer

Nulltoleranse for trakassering betyr ikke at trakassering ikke forekommer

Signaler fra oss som ledere, både gjennom vår personlige praksis og gjennom skrift, tale og beslutninger, har betydning for den rådende kulturens legitimitet.

Meninger

Politietaten har, i den siste tiden, vært i medienes søkelys knyttet til saker om seksuell trakassering. Jeg vil jobbe for en kultur der det er åpenhet for å si fra om alle typer kritikkverdige forhold, enten det dreier seg om politifaglige rutiner som ikke blir fulgt, eller trakassering og annen utilbørlig opptreden. Dette står også alle landets politiledere og tillitsvalgte bak.

Å ta trakassering på alvor er et ansvar alle ansatte har. Nulltoleranse for trakassering betyr ikke at trakassering ikke forekommer. Utsagn som «seksuell trakassering finnes ikke hos oss», «det er jo bare spøkefullt ment» og «ta det som en kompliment» bidrar til bagatellisering av problemet. Signaler fra oss som ledere, både gjennom vår personlige praksis og gjennom skrift, tale og beslutninger, har derfor betydning for den rådende kulturens legitimitet.

Politidirektoratet har utarbeidet ulike veiledere til bruk som støtte i ulike lærings-sammenhenger, for eksempel innen lederopplæring og personalutvikling. Direktoratets veiledere i etikk og i HMS-kultur er ment å være ett bidrag til å skape enhetlig, koordinert og godt samarbeidende politietat.

I forrige uke fikk alle politidistrikt og særorgan brev der det ble pekt på ulike tiltak som kan fremme åpenhet og kommunikasjon. Vi mener dette er blant tiltakene som kan benyttes: Åpenhet rundt normer, diskusjon om hvordan intern kritikk bør håndteres, spørsmål knyttet til varsling bør tas opp i møter, foredrag, internavis eller liknende. Varsling og regelverket må gjøres kjent, og dersom kritikkverdige forhold problematiseres eller avdekkes, må det fokuseres på saken og ikke den som sier fra.

Trakassering finnes i mange former, bevisst eller ubevisst. Det er den subjektive opplevelsen av seksuell trakassering og uønsket atferd som er avgjørende. Derfor er det viktig å være var på hvilke reaksjoner din eller andres atferd vekker. Ville du endret atferd hvis din ektefelle hadde vært i nærheten? Hvordan ville du ha reagert hvis noen hadde hatt samme atferd overfor noen av dine nærmeste?

Det krever mot å være tydelig og gi tilbakemelding til hverandre om hvor grensene går for hva som er akseptabel atferd. Det er derfor viktig å opprette gode relasjoner mellom medarbeidere, og å snakke om hvor grensene går. Det er viktig å påpeke at det ikke er den som utsettes for uønsket eller utilbørlig atferd som har hovedansvaret - ansvaret ligger hos utøveren.

Åpenhet og dialog er en forutsetning for å få bukt med uønsket og utilbørlig atferd. Gjennom åpenhet og lav terskel for å si fra, kan vi unngå at enkelthendelser gjentas og potensielt utvikler seg til å bli varslingssaker.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.