Nulltoleranse?

NARKOTIKA: I Dagbladet 1. februar kritiserer helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad Høyres forslag om nulltoleranse mot narkotika. Brustad ønsker nyansert nulltoleranse mot narkotika. Det minner mistenkelig om det vi har i dag, der forbudet mot bruk, besittelse og salg av narkotika er et teoretisk fenomen. Mitt ønske er at politiet skal håndheve dette forbudet. Vi må sende et signal om at narkotika av enhver type er uakseptabelt i vårt samfunn. Det er nulltoleranse i praksis, noe Brustad åpenbart ikke ønsker.

SYLVIA BRUSTAD mener Høyre må fremme forslag til bekjempelse av narkotika som vi vet virker. Nå kan man jo aldri vite helt sikkert om tiltak virker etter hensikten. Det vet man først når man har forsøkt tiltaket. Det vi imidlertid vet med sikkerhet er at dagens praksis ikke har bidratt til å hindre nyrekruttering til narkotikamiljøene, og den har heller ikke gjort noe for å hjelpe dem som allerede er i miljøet. Brustads svar på denne utfordringen er å fortsette runddansen; Høyres svar er å tenke nytt. Vi mener nulltoleranse skal praktiseres i henhold til lovens bokstav.

BRUSTAD SYNES OGSÅ å mene at Høyre legger skylden for narkotikaproblemene på de narkomane, og at vi ønsker mer politi for å jage de narkomane. Brustad vet bedre, men jeg gjentar gjerne mitt budskap til hennes ære: Narkomane trenger først og fremst hjelp, behandling og at man stiller krav til dem som til alle andre mennesker. Det var derfor den forrige regjeringen doblet antall plasser innen legemiddelassistert rehabilitering, kraftig utvidet tilbudet om lavterksel helsetilbud og ga rusavhengige pasientrettigheter på lik linje med andre. For inneværende år foreslo Høyre å doble økningen til rehabilitering i forhold til Regjeringens opplegg. Med Brustads tempo vil det ta 70 år å dekke behovet for rehabiliteringsplasser. Høyre mener de narkomane fortjener bedre.

DET ER EN FEILSLUTNING at Høyre ønsker mer politi for å jage narkomane. Vi ønsker mer synlig politi for å ivareta folks trygghet og sikkerhet på en bedre måte enn det politiet kan med sine nåværende bevilgninger. Det er bekymringsfullt at politiet i Oslo nå må kutte antall stillinger med 180. Det hjelper lite at politiet ser kriminaliteten på sine nye overvåkingskameraer, hvis ikke de har ressurser til å gjøre noe med det. Mer synlig politi er en forutsetning for trygge lokalsamfunn.

HØYRE VIL HA nulltoleranse mot narkotika, ikke mot narkomane. Hvis man slutter å stille krav, og i stedet luller seg inn i snillisme og forslag om å opprette «frisoner» for kjøp, salg og bruk av narkotika, slik Arbeiderpartiets Trond Jensrud har foreslått, da har man også sluttet å bry seg. Det vil ikke Høyre være med på. Vi tar vårt sosiale ansvar på alvor.