Ny bok av Odd Karsten Tveit

Gripende beretning fortalt med kjærlighet og kunnskap.

Odd Karsten Tveit vever den fascinerende beretningen om Anna inn i Palestinas dramatiske historie fra århundreskiftet til 1948. Men mot slutten blir vevens renning for løs.

«Annas hus» er et imponerende stykke historiefortelling.

Odd Karsten Tveit kan gjennom tilgang til og granskning av nytt kildemateriale berette den dramatiske historien om Anne Tobine Larsen Øglende.

Hun ble født i Stavanger i 1842, emigrerte til USA, giftet seg til navnet Spafford, flyttet til Jerusalem og drev der den religiøse sekten Overvinnerne, som etter hvert gikk under navnet American Colony. Sekten, som hver søndag samlet seg på Oljeberget for å vente på Jesu tilbakekomst, var modell for Selma Lagerlöfs romanfigurer i «Jerusalem».

Religiøst vanvidd


Tveit øser av et rikt forråd av historisk kunnskap, anekdoter og interessante detaljer i sin beretning om Anna og livet i Jerusalem fra 1881, da kolonien ble etablert, til Annas død i 1923. Det er denne delen som gir leseren mest, fordi den gir et levende tidsbilde av Jerusalem.

Tveit beskriver Anna Spaffords person, liv og gjerning med kjærlighet, tross kvinnens religiøse vanvidd og til tider nepotistiske og diktatoriske styre av sin koloni.

American Colonys jordiske gods i Jerusalem, blant annet den praktfulle eiendommen som i dag utgjør hotellet American Colony, ble kjøpt og foredlet av sektens medlemmer. Men det var Annas familie som til slutt høstet fruktene.

Med kritisk blikk er det lett å se parallellen mellom American Colony og George Orwells dyregård: Alle dyr er like, men noen er likere enn andre.

Biroller


Etter Annas død foretar Tveit et tydelig skifte av fokus. De to trådene i beretningen - Anna og American Colony på den ene siden og Jerusalem og de storpolitiske begivenhetene på den andre - bytter plass. Tveit lar begivenhetene som førte fram til staten Israels opprettelse i 1948, få hovedrollen.

Også denne delen er godt og kunnskapsrikt fortalt, men beretningen om Annas hus og beretningen om jødenes kamp for et nasjonalhjem, lar seg vanskelig veve godt sammen. Bokas opprinnelige hovedroller blir til dels biroller, til dels roller på en atskilt scene.

Carsten Thomassen

FASCINERENDE: Odd Karsten Tveit har skrevet om Stavanger-kvinnen Anna Tobine Larsen Øglende.