Ny bok om kjønn

«Ekte kvinne?» er tittelen på Eva Lundgrens nye spissformulerte bok. Det dreier seg om kjønn, og Lundgren gir med dette et bidrag til en ny teori om kjønn og kultur.

Lundgren er også for tida aktuell i Sverige som leder av den første nasjonale omfangsundersøkelsen om kvinners erfaringer med kjønnsvold.

I boka «Ekte kvinne?» undersøker Lundgren begrepene kvinne og mann, slik de blir sett i politikken, i kjønnsleken, i konkurransen, på idrettsarenaen og av de store folkereligionene.

Undertittelen «Identiteter på kryss og tvers» viser at boka handler om hvem vi er. Transseksualitet er et sentralt tema, og Lundgren stiller spørsmål ved om begrepene kvinne og mann er holdbare når man skal sortere ulike mennesker.