Ny distriktsslakt i NRK

NRK-ledelsen vil slå sammen distriktskontorene i Finnmark, Sogn og Fjordane, Vestfold og Buskerud. Statskanalen sparer dermed ti millioner kroner, men kuttene blir høyst trolig en sak for Stortinget.

NRK-styret slo før jul i fjor sammen distriktskontorene i trøndelagsfylkene, samt Hedmark og Oppland til to kontorer. Til tross for massiv kritikk fra NRK-ansatte og politikere, la NRKs distrikts- og nyhetsdirektør Anne Aasheim i går fram forslag om ytterlige kutt i distriktene.

Distriktskontorene i Finnmark, Sogn og Fjordane, Vestfold, Rogaland, Nordland og Buskerud foreslås nå nedlagt som selvstendige enheter.

Fem skal vekk

Det er flere mulige alternativer å legge NRKs distriktskabal på, men utfallet blir at ledelsen i tre eller fire områder skal slås sammen, og at inntil fem distriktskontorer skal sammenslåes. I tillegg vil en del lokalkontorer bli erstattet med hjemmekontorer.

- Vi gjør dette for at NRK skal bruke mindre penger på ledelse og administrasjon, slik at vi får frigjort mer penger til å øke tilstedeværelsen i distriktene, sier Aasheim til Dagbladet.

- Hvordan er det mulig?

- Vi sparer 38 stillinger ved å slå sammen kontorer. 15 av disse stillingene sparer jeg, så har jeg 23 som jeg vil skal brukes til å være mer på plass i Haugalandet, på grensa mellom Nordland og Troms, samtidig som vi vil satse på et nytt digitalt radiotilbud på vestsida av Oslofjorden, sier Aasheim.

Klubbleder Lars-Petter Kalkenberg i NRK Nordland tror journalistikken vil lide hvis kuttene blir vedtatt av NRK-styret 26. august.

- Resultatet vil jo bli sammenslåinger av distriktskontorer og sendeflater på radio og tv, sier Kalkenberg.

Øremerket

Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland sa til Dagsnytt 18 i går at endringene er så drastiske at de høyst trolig må behandles i Stortinget.

Ap's Torny Pedersen sitter i kulturkomiteen, og har lenge kjempet for at Nord-Norge skal ha fullverdige distriktssendinger. Hun forteller at lisenspenger ble øremerket på midten av 1990-tallet nettopp for at Nord-Norge og Østlandet skulle få sine egne tv-sendinger.

- De øremerkede pengene ble i stedet brukt til frokost-tv, som ble en fiasko. Jeg skal jammen kjempe til the bitter end i denne saken, sier Pedersen.

- Det er helt greit at saken blir stortingsbehandlet, sier Anne Aasheim i NRK.