Ny film-festival

Når Årets Filmdager i Oslo begynner førstkommende fredag, skjer det for 12. og siste gang. Neste år blir Filmdagene avløst av en splitter ny filmfestival: Filmport - Oslo Internasjonale Film Forum.

Kinosenteret i Vika blir hovedarena for Filmport, og filmvisninger for publikum blir fortsatt kjernevirksomheten. Men den nye festivalen sikter lenger, både i bredde og dybde.

- Filmport skal være et forum der filmen også skal være en katalysator for andre aktiviteter og refleksjoner, sier Tom Kvisle. Han er styreformann i den nye festivalen, som i disse dager etableres som en ideell, selveid stiftelse.

Temafilmer

- Filmport vil definere ett eller flere temaer og vise både nye og eldre filmer knyttet til disse. Debatter, forelesninger og andre kulturuttrykk, for eksempel musikk, skal supplere visningene. Vi kommer til ta i bruk både Vika-kinoene og området omkring, og i tillegg til åpne visninger vil vi også tilby spesialpakker for grupper, med både film og andre arrangementer.

Ideen kommer fra Trond Tornes og Sture Len Bye. Oslo Kinematografers sjef, Ingeborg Moræus Hanssen, stilte seg positiv - og sitter i styret sammen med de to gründerne. Styreformann Tom Kvisle kommer fra Aschehoug, som vurderer å gå inn i stiftelsen. I styret er også Morten Thomte og Michael B. Oredam.

Godt mottatt

Filmport skal finansieres gjennom sponsormidler, billettinntekter, seminarvirksomhet og salg av effekter.

Under Årets Filmdager skal Filmport gi en smakebit av hva festivalen vil tilby.

- Vi har valgt «13 dager», filmen om Cuba-krisen, til å sette noen temaer på dagsordenen, sier Trond Tornes.

- Hvordan er Filmport blitt mottatt?

- Veldig godt av tunge aktører innen både kulturliv og næringsliv. Vi har ambisjoner om å lage en annen type filmfestival som fokuserer på hvordan film kan være en inspirator til å reflektere over andre fagområder som filosofi, litteratur, politikk og samfunn. Vi vil gjerne vise hvordan filmen er et speil på hvilke bevegelser som skjer i samfunnet generelt. Til dette skal vi ha bidragsytere som kan skape et internasjonalt blikk på Oslo som kulturby, noe som er i tråd med Oslo Kinematografers ønsker.

NY FILMFESTIVAL:Sture Len Bye(t.v.) og Terje Tornes (t.h.), og Tom Kvisle (i midten) er styreformann i Filmport, den nye festivalen som overtar etter Filmdagene i Oslo neste år.