Ny kanal for barn

LONDON (Dagbladet): Statskanalene i Norge, Sverige, Danmark og Finland vurderer å gå sammen om å lage en ny TV-kanal for barn i Skandinavia. Den nye kanalen utredes nå, og skal opp på et stort møte mot slutten av april.

Britisk helslakt av norsk tv

- Dette er en ambisiøs og vanskelig plan, og det er prosjektets finansiering som kanskje er vanskeligst. Denne kanalen er så langt tenkt som en kabelkanal, og den kan sende fram til klokka 10 på morgenen og så komme på lufta igjen klokka 14, sier programsjef i NRK Kalle Fürst til Dagbladet.

Under utredningene har de fire landenes arkiver stått sentralt. I disse arkivene finnes mange gode barneprogrammer som er ukjente i de forskjellige nabolandene.

- Her kan helter som Labbetuss igjen bli vist, sier Kalle Fürst.

Flere har nevnt at denne eventuelle skandinaviske kanalen kan sponses av større nasjonale selskaper. Blant annet er firmaer som Statoil og Telenor nevnt. Dette er firmaer som sikkert kan være interessert i å sponse norsk tradisjonell TV-kultur.