Ny kulturredaktør i Dagbladet

Da sjefredaktør John Olav Egeland skulle ansette ny kulturredaktør, trengte han bare å gå en etasje ned for å finne rett kvinne.

Hege Duckert har arbeidet mer enn halve sitt liv i Dagbladet. Fra september er tittelen kulturredaktør.

- Og hva er framtidas program for kultur, Duckert?

- Det må jeg først diskutere med avdelingen. Den leder som ikke forholder seg til sine ansatte kan beskrive så mange visjoner hun vil. Det hjelper ikke.

- Men hva er kultur for deg?

- Dagsavisens kulturredaktør hevdet nettopp at kultur er blitt konsum. Jeg opplever at hun da mener at kulturavdelingenes oppgave blir å instruere i hva man bør forbruke. Det blir for snevert. Kultur er det som gir oss innsikt i oss selv og andre, en snarvei til opplevelse og følelser.

- Snarvei? Har vi kultur for å spare tid?

- Det er i hvert fall raskere enn ti år i analyse, er det ikke? Harold Bloom sier at «strangeness» er et definerende trekk ved kultur - det fremmede som er der og aldri helt lar seg fange.

- Knut Olav Åmås, redaktør i Samtiden, offentliggjorde nylig sine teser om kulturjournalistikk. Hva syns du om dem?

- Jeg syns at han har et par gode poenger. Jeg opplever at han etterlyser større perspektiver, en høyere himmel. Samtidig er han uklar på andre områder. «En leser er ikke en leser,» sier han. Nei vel, men da er heller ikke kultur alltid kultur. Jeg mener at han i sin iver etter å åpne for større perspektiver kommer i skade for å smalne inn kulturbegrepet.

- Han etterlyser en bedre debatt?

- Og de viktige debattene skal han få lese i Dagbladet. Men her skal også folk bli bredt informert om kunst og kultur. De skal møte mennesker, oppleve begeistring, følelse og engasjement, side om side med den klare analysen. Jeg ser det som et mål å gjenerobre begrepet tabloid.

- Det vil si?

- Mange bruker det som skjellsord. Men norske tabloider leses av alle - de er en uhyre viktig offentlighet. En kulturtabloid skal kjennetegnes av høy temperatur, nærhet - og en stor grad av pedagogikk. Jeg ønsker å gjøre tabloid til et positivt begrep.

NY SJEF: Hege Duckert går fra stillingen som sjef for Dagblad-suksessen Magasinet til stillingen som ny kulturredaktør. Hun lover dekning med temperament og følelser - og et snev mer pedagogikk.