Ny modell for samarbeid?

«Konklusjonen må bli at militært samarbeid med Sverige på visse områder er naturlig og kostnadsbesparende, men må ikke brukes som et middel til å gjøre Forsvaret til en enda større salderingspost enn det som er tilfellet i dag.

Kristian Lind-Amundsen «For noen år siden arbeidet miljøbevegelsen mot etableringen av et kjempestort skytefelt på Østlandet, ved siden av Rena Leir. Vi ønsket å få utreda bruk av et eksisterende dobbelt så stort svensk skytefelt på andre siden av grensen, siden dette anlegget alt var bygget og hadde mye ledig kapasitet. Dette var da i følge norske myndigheter og Forsvaret helt fullstendig uaktuelt. Samarbeid og samtrening med Sverige var nemlig fullstendig utenkelig. Så går det fem år, og hva skjer...

Rew «Denne regjeringen har nå i to år svekket Norges NATO medlemskap, og med det undergravd Norges utenriks og sikkerhetspolitikk.

Drp «Har Knut Solvang og Rolf Nereng overlevert hvite konvolutter til gjester knyttet til forsvarsdepartementet på Statholdergaarden?