Ny nullingsrunde

Anke etter diktnulling ble delvis tatt til følge.

Norsk kulturråd vedtok i høst å nulle blant annet disse diktsamlingene: «Gjemsel med korte dager» av Hege Woxen (Kolon Forlag), «en reise fra» av Kjersti Bronken Senderud (Oktober forlag), «Bli kommune» Ole Halvorsen (Oktober forlag) og «transevannet» Lars R. Engebretsen (Oktober forlag).

Vedtaket ble anket og anken tatt til følge for Hege Woxen og Kjersti Bronken Senderud.

Avslaget på anken til Ole Halvorsens og Lars R. Engebretsens samlinger bygger på en helhetsvurdering av bøkene, melder Norsk kulturråd.