Ny politikk

REGJERINGSSPØRSMÅLET kan bli avgjort i Hordaland og Oslo. I begge disse fylkene kjemper RV og Venstre om de samme mandatene. I Hordaland hvor jeg stiller til valg står kampen mellom meg og Lars Sponheim. Hvis du vil ha ny regjering, stem RV, vi skal vippe Sponheim ut av Stortinget, regjeringen ryker i samme slengen! Med RV på Stortinget får du et parti som aldri vil selge sine politiske standpunkter for statsrådsposter og taburetter. RV vil være en sikring mot ytterligere høyredreining av politikken. RV kommer til å mene det samme på Stortinget som det vi har uttrykt i valgkampen. Jeg vil være en representant som hører på hva folk i Hordaland er opptatt av. Mye tyder på at flertallet i Hardanger er mot Hardangerbrua. Medlemmene i RV er mot Hardangerbrua, derfor vil jeg stemme mot. Hordaland Venstre er også mot Hardangerbru, likevel jobber Sponheim for fullt FOR brua. RVs demokratisk vedtatte politikk er RVs politikk. Vi verdsetter de som stemmer på oss ved å holde fast på de prinsipper og løsninger som vi lovet velgerne i valgkampen. Politisk hestehandel er ingen mangelvare, men savnet er stort etter noen som tør å være prinsippfast og stå for noe.

VENSTRE SITTER i en regjering som har ført Norge inn i angrepskriger både i Irak og Afghanistan. Et enstemmig storting stemte for å sende norske soldater til Afghanistan i 2002. Med RV på Tinget blir det slutt på enstemmige vedtak om å sende norske soldater ut i okkupasjon og krig. Det er viktig at en ny regjering møter opposisjon fra venstre.I svar til LO benekter Venstre at det foregår en privatisering som truer velferden i Norge. La meg hjelpe Sponheim til å komme på høyde med virkeligheten: Jeg bor i Bergen. Etter tilrettelegging for anbud får de gamle nå dårlig fabrikklagd mat i stedet for nylaget, varm mat. Industrirenholdsbedrifter overtar deler av hjemmebasert omsorg. Den offentlige skolen blir stadig hardere skviset, og presset for privatskoler øker. Foreldre går i fakkeltog for å redde nærskolen som Venstres byråd vil legge ned. Slik er det over hele Norge: Kommuner og fylkeskommuner skvises med trange statlige rammer, og det presses på for privatisering.Det er oppsiktsvekkende at Venstre i sitt svar til LO mer enn antyder at de ønsker å begrense streikeretten. Enda et eksempel på at det er viktig å få Sponheim og Dørum ut og RV inn på Stortinget. RV vil arbeide for 20 milliarder i økte overføringer til kommunene, vi vil lovfeste et forbud mot å konkurranseutsette og A/S-ifisere kommunale tjenester, og vi vil styrke streikeretten.

JEG MENER DET trengs noen på Stortinget som står fast på at folk har krav på gode velferdstilbud. Det er mange eksempler på at et samlet storting overser et stort folkelig engasjement. RV vil bringe inn på Stortinget elevers og læreres motstand mot markedsliberaliseringen av skolen og mot nasjonale prøver. Det samme gjelder den store motstanden mot å ha norske soldater i Irak og Afghanistan. RV vil ha en ny regjering, men først og fremst vil RV ha en ny politikk. RV vil få en viktig oppgave i å stoppe den flukten mot høyre som nå preger Stortinget.