Ny rapport: Anbefaler momsfritak på e-bøker

- Rapporten er veldig klar.

VIL HA MOMS-FRITAK: Administrerende direktør i Den norske forleggerforening, Kristenn Einarsson, er fornøyd med utfallet til rapporten som ble lagt fram i dag om merverdiavgift på e-bøker. Nå vil han gå i samtaler med regjeringa om å fjerne momsen på e-bøker. Foto: Steinar Buholm / Dagbladet.
VIL HA MOMS-FRITAK: Administrerende direktør i Den norske forleggerforening, Kristenn Einarsson, er fornøyd med utfallet til rapporten som ble lagt fram i dag om merverdiavgift på e-bøker. Nå vil han gå i samtaler med regjeringa om å fjerne momsen på e-bøker. Foto: Steinar Buholm / Dagbladet.Vis mer

(Dagbladet): Mange reagerte da den rødgrønne regjeringen innførte merverdiavgift på blant annet Spotify, e-bøker og spill.

Trykkede bøker har ikke hatt merverdiavgift siden 1960, mens e-bøker har en avgift på 25 prosent, noe mange mener har vært ødeleggende for e-bok-markedet i Norge.

I en ny rapport som ble lagt fram i dag, og som Dagbladet har fått tilgang til, blir det argumentert for at e-bøker bør fritas for moms.

- Veldig glad for konklusjonen Rapporten er laget av Oslo Economics, på oppdrag fra Bokhandlerforeningen, Forleggerforeningen og de norske forfatter- og oversetterforeningene.

Den tar for seg to scenarier, én der merverdiavgifta settes til null prosent, og en der satsen settes til åtte prosent.

«Analysen gir grunnlag for å konkludere med at de litteraturpolitiske målsettingene best blir ivaretatt ved en teknologinøytral mva.-sats på null prosent. Også det samfunnsøkonomiske overskuddet blir maksimert ved en null-sats», konkluderes det i rapporten.

Kristenn Einarsson, administrerende direktør i Den norske forleggerforening, er glad for konklusjonen i rapporten.

- Jeg tror det er viktig at vi for første gang får et interessant faktagrunnlag for å kunne drøfte dette videre. Det er en veldig spennende modell Oslo Economics har utviklet. Vi er selvfølgelig veldig glad for konklusjonen som understøtter det vi har sagt: At skal vi videreføre de kulturpolitiske målene, og samtidig optimalisere samfunnsnytten, så må man fjerne momsen på e-bøker, sier han.

- Burde være enkelt - Hva er neste steg nå?

- Neste steg er først å bringe denne rapporten ut i offentligheten, og så regner vi med å drøfte dette med myndighetene. Vi vil gjerne drøfte dette både med kulturdepartementet og finansdepartementet, sier han, og legger til:

- Rapporten er veldig klar på at momsfritak på e-bøker fremmer best de litteraturpolitiske målene med å opprettholde bredden, tilgjengeligheten og lesningen. Det er det aller viktigste. Det gir den beste samfunnsnytten, så dette burde være enkelt å konkludere på.

Statsbudsjettet legges fram 8. oktober.