Ny rapport dreper Norsk Film

Norsk Film er enda et skritt nærmere døden: En rapport som selskapets støttespillere i filmbransjen har bestilt, konkluderer overraskende med at statsselskapet må legges ned.

Norsk Film-direktør Tom Remlov var blant dem som ivret sterkest for at filmbransjen måtte samle seg om en motrapport til den Kulturdepartementet fikk av konsulentselskapet Ernst & Young i fjor. Den konkluderte nemlig med at Norsk Film burde nedlegges.

Men ikke noe går Remlovs vei for tida: For da motrapporten ble lagt fram i går, viste det seg at den også anbefaler nedleggelse av Norsk Film.

Fritt mandat

- Norsk Film har utspilt sin rolle. Det er den logiske konsekvensen av en framtidsrettet strategi for all norsk filmproduksjon, sier Hugo Lauritz Jenssen.

Han har skrevet rapporten på oppdrag fra Norsk Filmforbund, Norske Dramatikeres Forbund, Norske Filmregissører og Norske Film- og Tv-produsenters Forening. Remlov er styremedlem i sistnevnte.

- Angrer du nå på at dere ga Jenssen dette oppdraget?

- Nei, så enkel er jeg ikke. Det lå i mandatet at han fikk lov til å forholde seg fritt og trekke sine egne konklusjoner. Men jeg tror han tar feil, sier Remlov.

Ikke behandlet

Men så enkelt er det heller ikke: For siden Jenssens konklusjoner ble kjent for oppdragsgiverne for et par uker siden, har det gått hett for seg. Alle de fire organisasjonene har nemlig tidligere gått inn for at Norsk Film må få leve videre, og standpunktet har noen av dem forsvart med til dels harde ord og utfall.

For ikke å måtte skifte mening om Norsk Films framtid - eventuelt ta avstand fra rapporten, som de selv hadde bestilt - valgte organisasjonene å ikke styrebehandle rapporten før den ble lagt fram på en pressekonferanse i går.

Dermed kunne forbundslederne nøye seg med å prise rapportskriver Jenssens gode prosa og understreke at rapporten «som helhet» var veldig god:

Videre debatt

- Lystig lesning og et godt innlegg i den videre debatten, sa Nina Grünfeld i Regissørforbundet.

- Vi står samlet om at det viktigste er å få laget film, sa Eva Sevaldson i Dramatikerforbundet.

- Dette er en god og lettlest rapport, sa John M. Jacobsen i Produsentforeningen.

- Med denne rapporten har vi fått et grunnlag for en debatt som vi alle stiller oss bak, sa Kjersti Paulsen i Filmforbundet.

  • Debatten må avsluttes før statsbudsjettet legges fram i høst, der kulturminister Ellen Horn endelig vil avgjøre Norsk Films framtid.
BESTILTE RAPPORT: I rekken av rapporter om norsk filmbransje kom i går en ny en fra Hugo Lauritz Jenssen (til høyre) etter oppdrag fra Kjersti Paulsen i Filmforbundet, John M. Jacobsen i Produsentforeningen, Nina Grünfeld i Regissørforbundet og Eva Sevaldson i Dramatikerforbundet.