Ny regjering!

Replikkduell: Kampen om sentrum.

SENTERPARTIET vil gi kontantstøtte til barnefamiliene og kontant støtte til frivilligheten. Dette er viktige og prioriterte saker for oss inn mot eventuelle regjeringsforhandlinger. I begge saker er SV og Arbeiderpartiet i bevegelse i retning av våre standpunkter. Dagfinn Høybråtens advarsler om «en rød regjering» framstår stadig mer panikkartet. Senterpartiet vil ha full barnehagedekning og redusert pris samtidig som vi vil opprettholde kontantstøtten. Når målet om full barnehagedekning er nådd, vil Senterpartiet målrette kontantstøtten til dem som velger å være hjemme med barna sine. Dette burde kunne være et godt kompromiss for en sentrum-venstre regjering etter valget. Senterpartiet har i inneværende periode fått støtte fra Arbeiderpartiet og SV for viktige deler av frivillighetspolitikken. Det gjelder blant annet overføringene til frivillig barne- og ungdomsaktivitet gjennom den såkalte Frifond-ordningen ) en ordning som så å si har forsvunnet fra statsbudsjettet under KrFs ledelse. Likeens har vi hentet støtte fra Arbeiderpartiet og SV for vårt forslag om et instrumentfond og statlige tilskudd til kulturelle møteplasser.

SENTERPARTIET vil utvide ordningen med skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner ved å inkludere flere kategorier av frivillige organisasjoner og øke grensene for størrelse på gaver og skattefraraget. Videre vil vi gi kommunene anledning til å opprette dugnadsfond med skattestimulans, som oppmuntrer innbyggerne til å gi pengegaver til frivillig arbeid og andre gode formål av ikke-kommersiell karakter i lokalmiljøet. Det kan være grunn til å spørre hva regjeringen har av konkrete forslag til forbedring og styrking av frivillig virksomhet - det har vært farlig stille fra den kanten.