Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Kultur

Mer
Min side Logg ut

Ny retning for Norge

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I dag er det akkurat tre år siden flertallsregjeringen tiltrådte. I 2005 gikk vi gikk til valg sammen for å gi Norge en ny retning. Vi lovet å skape mer rettferdighet fordeling. Vi lovet å sette en stopper for privatisering av skole og velferd. Vi lovet å satse på fellesskapet framfor store kutt i skattene. Vi lovet å satse i hele landet.

Det har vi gjort. Landet har fått en ny kurs.

Arbeidsledigheten er halvert siden 2005. Aldri har flere fått barnehageplass. Vi kommer til å nå målet om full barnehagedekning. Norske kommuner har fått over 28 milliarder kroner mer til å løse viktige oppgaver som eldreomsorg og skole. Aldri har det vært flere ansatte i omsorgssektoren.

Dette er resultatet av politiske veivalg. Vi vil ha mer velferd, ikke skattelette til dem som har mest fra før. Vi vil ha mer fellesskap, og ikke overlate enkeltpersonene til å løse utfordringene sine helt alene. Vi vil aktivt bidra til å utjevne forskjeller, ikke til å øke dem.

Slik skiller vi oss fra høyresidens partier, som prioriterer nettopp skattelette, mer privatisering, og velger politiske løsninger som bidrar til å øke forskjellene.

Vi ønsker en annen samfunnsutvikling enn høyresiden. Det er ikke et valg mellom himmel og helvete, men vi er overbevist om at vår retning er den som best forberede oss på framtiden

Derfor er dette en retning vi vil fortsette å videreutvikle, fornye og forbedre.

I statsbudsjettet for 2009 er det flere store løft. Vi bidrar til å redusere forskjellene gjennom den største bevilgningsøkningen til fattigdomstiltak noensinne. Forskjellene i levekår utjevnes blant annet gjennom å øke minstepensjoner, utvide bostøtteordning og innsats for arbeidsledige. Vi vil ha mer kvalitet, kompetanse og kunnskap i skolen. Derfor fortsetter vi satsningen på fellesskolen ved å øke bevilgningene til grunnopplæringen med 600 millioner kroner. Dette skal blant annet brukes til oppfølging av Kunnskapsløftet, samt nye tiltak for å rekruttere lærere til videregående opplæring og til videreutdanning av lærer og skoleledere. Vei og jernbane får også et betydelig løft, ved at vi foreslår å bevilge nærmere 2,4 milliarder kroner mer enn de årlige økonomiske rammene for Nasjonal transportplan skulle tilsi.

Dette er noen eksempler. Men vi vil videre. Fordi vi må videre. Fordi det fortsatt er mye å ta tak i.

Vi er i en tid med mye økonomisk usikkerhet. Den internasjonale finanskrisen berører også oss. Vi beveger oss fra år med høykonjunkturer og gode tider i arbeidsmarkedet, til trangere tider og vanskeligere kår for mange. I slike situasjoner vises de politiske veivalgene tydelig. Da er det viktigere enn noen gang å føre en politikk som holder god orden i økonomien, og gir rom for fortsatt høy sysselsetting samtidig som det gis rom for lavere rente. Budsjettet vi la fram i forrige uke gjør nettopp det. Vi setter nå i gang en rekke offentlige byggeprosjekter, innenfor utdanning og samferdsel. Det gir nye oppdrag til bygg- og anleggsbransjen hvor nedgang i konjunkturene merkes først.

Det er viktig å også være beredt til å møte finanskrisen med politiske virkemidler, og ikke bare håpe på at markedet ordner opp selv. Ikke alle politiske partier mener dette er like viktig. Vi registrerer at mange fra høyresiden viderefører sin ubegrensede tillitt til kommersielle krefter og markedets selvregulerende evner. Men vi vil være en regjering som tør vise lederskap. Vi vil fortsatt ha styring og kontroll med penge- og finansmarkedet. Norge trenger ingen eksperimenter.

Selv om mange har det bra i Norge, faller noen fortsatt utenfor. Noen elever har problemer med lesing og skriving. Ikke alle får den behandlingen og omsorgen de skal ha. Vi vil at alle skal være med. Vi vil fortsette å fornye Norge gjennom å utvikle den norske modellen, med et sterkt velferdssamfunn der alle skal ha like muligheter til å utvikle seg og utnytte sine evner.

De som trenger hjelp fra fellesskapet, skal få det. Det er gjennom sterke fellesskap at vi skaper virkelig frihet for den enkelte. Trygge mennesker er frie, skapende og kreative mennesker. Et velutviklet og sterkt velferdssamfunn er den beste grunnmuren enkeltmenneskene kan bygge sine egne liv på. Vi vil fortsette å bekjempe fattigdom gjennom styrket rusomsorg, bedre bostøtteordninger og kvalifisering av dem som står utenfor arbeidslivet. Vi vil styrke kvaliteten på behandlingen til pasientene og sørge for at enda flere kan få behandling ved sykehusene våre. Samhandlingen mellom sykehusene og resten av helsevesenet skal reformeres. Vi vil arbeide mot alle former for diskriminering, undertrykking og rasisme, for å gi alle det beste grunnlaget for å delta i samfunnet.

Vi vil fortsatt legge til rette for verdiskapning og framtidsrettede arbeidsplasser over hele landet. Satsingen på nordområdene blir ytterligere styrket. Vi vil ha et levende landbruk i alle deler av landet. Vi har sikret offentlig eierskap til den viktige vannkraften for kommende generasjoner. Vi vil modernisere jernbanen, ruste opp veinettet og bygge ut bredbånddekningen. Vi vil styrke arbeidstakernes rettigheter, ikke svekke dem.

Norge har fått en svært ambisiøs klimapolitikk. Den vil vi strekke oss etter, og den vil vi innfri. Vi vil være føre var og løse klimaproblemene, ikke vente til det er for sent. Vi vil føre en politikk for internasjonal solidaritet, ikke være oss selv nok. Vi har nådd målet om å gi en prosent av landets samlede inntekter til verdens fattige. Vi vil fortsatt føre en human flyktning- og asylpolitikk.Vi vil bruke pengene på de store oppgavene, på helse, omsorg, skole, vei og bane, og ikke på kutt i skattene. Vi vil gjøre det viktigste først, uten å love penger til alt, uten å sette økonomien for folk flest over styr.Vi har gitt landet ny retning. Mye er gjort. Men vi vil videre.

Med disse resultatene å vise til, og dette verdigrunnlaget å stake ut kursen i fra, går vi til valg i 2009.

Lyst til å diskutere?

Besøk Dagbladet debatt!