Ny rettsrunde for Odd Nerdrum i dag

Odd Nerdrum mot The Nerdrum Institute.

NY RETTSRUNDE:  I dag kommer saken mellom kunstner Odd Nerdrum og The Nerdrum Institute opp i Larvik tingrett. Foto: Torbjørn Katborg Grønning / Dagbladet
NY RETTSRUNDE: I dag kommer saken mellom kunstner Odd Nerdrum og The Nerdrum Institute opp i Larvik tingrett. Foto: Torbjørn Katborg Grønning / DagbladetVis mer

Tirsdag møter Odd Nerdrum (70) i retten i Larvik etter at instituttet som skulle fremme hans kunst har saksøkt kunstneren for et tap anslått til 23 millioner kroner.

Saken kommer opp i Larvik tingrett etter at Nerdrum avsluttet en tiårig avtale med The Nerdrum Institute (TNI) etter bare knappe to år. Avtalen ble inngått 29. desember 2009 og striden dreier seg om avtalen er oppsigelig.

Instituttet skulle arbeide for å gjøre Nerdrums kunst kjent for et stort internasjonalt publikum. Ifølge Dagens Næringsliv skulle de få 50 prosent kommisjon for å selge kunsten.

- Ikke uoppsigelig Instituttet har lagt ned påstand om at Nedrum må betale erstatning «med et beløp som fastsettes etter rettens skjønn». Et foreløpig anslag på tapet i løpet av den tiårige kontraktsperioden er 23 millioner kroner, men det endelige anslaget vil først komme fram under bevisførselen i retten.

Nerdrums advokat Stein E. Hove skriver i sitt sluttinnlegg til tingretten at det ikke framgår av avtalen at den er uoppsigelig, og at kunstnerens forutsetning for å inngå avtalen nettopp var at den kunne sies opp uten at en oppsigelse medførte erstatningsansvar. Dette er altså TNI uenig i.

Det er satt av tre dager til rettssaken. Advokat Stein E. Hove har bekreftet overfor NTB at Nerdrum kommer til å stille i retten tirsdag. Hans kone Turid Spildo er innkalt som vitne i saken.

Fengselsstraff I en annen rettssak tidligere i år ble Nerdrum dømt til fengsel i ett år og åtte måneder for grovt skattesvik. Åtte måneder av straffen er gjort betinget. Nerdrum har anket til Høyesterett, og ber om at hele dommen gjøres betinget.

Nedrum saksøkte også Skatt Øst for å ha blitt etterlignet og pålagt å skatte av 14 millioner kroner for inntektsårene 1998 til 2002. Denne saken tapte han både i tingretten og lagmannsretten, og Høyesterett har avvist å behandle søksmålet.

(NTB)