Ny seksuell opplysning

Mange unge sliter med bekymringer om at de ikke er seksuelt erfarne nok

SEX: I et innlegg i Dagbladet 13.09.07 blir jeg anklaget av sykepleier Lennart Lock og Klinikk for seksuell opplysning (KSO) for å sitte fast i en «anakronistisk medisinsk tradisjon som bare ser seksualitet i reproduktiv hensikt som den eneste riktige og normale.» Bakgrunnen er en artikkel jeg skrev i Dagbladet FREDAG om norsk ungdoms blandede følelser omkring temaet analsex.

En forståelse av seksualitet som forplantningsstrategi er selvsagt snever, og er derfor brukt med ironisk distanse i mine artikler. Hvis jeg bare skulle hylle seksualitet som fremmer reproduksjon, tvinges jeg dessuten til å avskrive store deler av dyreriket som degenerert og unaturlig. Sjiraffer og sjimpanser har analsex, de også!

Med spalten i Dagbladet FREDAG har jeg først og fremst forsøkt å representere en motvekt til mykpornoflørten som brer seg mer og mer i denne bransjen. Kanskje må vi ta innover oss at det seksuelle frigjøringsprosjektet også har banet vei for en mer konsumfokusert, moderne materialisme i seksualiteten. Litteraturen er blitt mer Tracey Cox-inspirert. Analsextips florerer i aviser og magasiner. Lock beskriver hvordan nye seksuelle uttrykk diffunderer fra innovative eliter til resten av den mer konvensjonsbundne befolkningen.

I majoritetens bevissthet er analsex fortsatt et symbol for grensesprengende seksualitet, uten at jeg skal lade adjektivet. Men mye tyder på at mange unge sliter med bekymringer om at de ikke er seksuelt erfarne nok. Her speiler de seksuelle angstene kanskje en generell strømning i tida, nemlig at konvensjonsfrihet og kreativitet er nøkler for å oppnå status. Hvis målet er å øke trygghet, syns jeg man skal være mer ydmyk overfor målgruppas egen skepsis til seksuell «innovasjon». Jeg har ikke gjort annet enn å videreformidle den.

Seksuell opplysning anno 2007 kan sammenliknes med å gi unge sårbare individer et kompass i en tjukk tåke av info, porno og noe midt i mellom. Noe ganske annet enn i p-pillens barndom. En rapport fra Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning fra 2006 viser at rundt en tredjedel av unge ser porno minst én gang i uka. De bruker det som referanse og sexskole for sine egne liv. Det er tankevekkende, for det er en hard hverdag de møter på nettet: Doble penetrasjoner, gangbang og ass-to-mouth harmonerer dårlig med erfaringsgrunnlaget til de aller fleste. Pornografiens vrengebilde av hva som er vanlig, er med på å danne feilaktige forestillinger om «de andres seksualitet».

Jeg tror skyggesidene og bivirkningene ved seksuell grensesprengning må møtes med noe annet enn naiv kardemommelov og mantraet om at «alt er normalt». Vår yrkesskade er at vi kan bli for komfortable i vår desensitiviserte omgang med tabuer. Parodien på seksualopplyseren er han joviale figuren til Harald Eia, han med påtatt godt lag med ungdom som ikke skjemmes over å vise skrukken. «Godt for meg og godt for deg.» Da er det nesten bedre å holde kjeft.

Ny seksuell opplysning