Ny sjanse for asylbarn

Ingress

Meninger

Det er en god nyhet at norske myndigheter innfører midlertidig stans i retur av enslige asylbarn til andre europeiske land. Praksis siden 2008 har vært at Norge returnerer enslige mindreårige asylsøkere til det første europeiske landet de er registrert i. Barna som kommer til Norge uten foreldre, kan ha etterlatt seg spor i form av registrering eller asylsøknader i ett eller flere av de landene de har reist gjennom. Tall fra UDI viser at hver tiende enslige mindreårige asylsøker også er registrert i andre land. I henhold til den såkalte Dublin-avtalen har Norge returnert barna.

En dom i EU-domstolen i juni i år har definert denne praksisen som ulovlig. Derfor innfører Norge nå en midlertidig returstopp. Så langt i år skal det dreie seg om 66 personer som får mulighet til å bli. Norge forplikter seg til å behandle asylsøknadene deres, selv om de også har søkt i andre land. Justisdepartementet sier at endringen skal koordineres med praksisen i andre land som er knyttet til Dublin-avtalen. Myndighetene vil se an konsekvensene av praksisendringen. Mens Redd Barna og andre som har jobbet for de enslige mindreårige, applauderer returstoppen, er en asylspesialist som advokat Arild Humlen mer forbeholden. Han frykter at returstoppen kan bli kortvarig.

Advokat Humlen etterlyser tydeligere retningslinjer for å sikre barns rettigheter i utlendingsloven. Det er ikke vanskelig å være enig i at politikerne har vært tafatte i sine krav til klarhet. Gode intensjoner er ikke sterk nok lut til å endre en praksis som har satt innvandringspolitiske hensyn foran barns rettigheter. Det gjenstår også å gjøre noe i forhold til barnas liv i asylmottakene. Dagbladet har nylig vist i reportasjer at 106 asylbarn er forsvunnet i løpet av det siste året. Mange av dem kan være ofre for menneskehandel. Mens asylbarn under 15 år er sikret ansvarlig omsorg gjennom barnevernet, er ungdommene mellom 15 og 18 år underlagt UDI. Det er åpenbart at tilbudet ikke er godt nok. Et henvendelse fra Oslo bystyre om å etablere et nasjonalt kompetansesenter for barn og menneskehandel bør umiddelbart følges opp i Justisdepartementet.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.